อยุธยา-“เซ็นทรัล”มอบเงินสนับสนุนโครงการกับวิสาหกิจชุมชนสินค้าแฮนด์เมค”ผู้ปกครองคนพิการสติปัญญา”

อยุธยา-“เซ็นทรัล”มอบเงินสนับสนุนโครงการกับวิสาหกิจชุมชนสินค้าแฮนด์เมค”ผู้ปกครองคนพิการสติปัญญา”

ภาพ – ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

             เมื่อเช้าวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ที่ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา พระนครศรีอยุธยา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายธนภัทร วงษ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยา ผู้แทนโครงการเซ็นทรัล ทำ ได้เข้ามอบเงินช่วยเหลือสนับสนุน 2 โครงการกับวิสาหกิจชุมชนสินค้าแฮนด์เมคผู้ปกครองคนพิการสติปัญญาจำนวน 1,795,800 บาท แบ่งเป็น โครงการสานตระกร้าเส้นพลาสติกเป็นจำนวนเงิน 1,197,200 บาท และโครงการเย็บปักถักร้อยด้วยใจ จำนวน 598,600 บาท รวมเป็นเงิน1,795,800 บาท โดยมีนางประกาย ทับทิม ประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา พร้อมสมาชิกชมรมฯร่วมรับมอบ
            นายธนภัทร วงษ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยา กล่าวว่า โครงการเซ็นทรัลทำ เป็นโครงการเพื่อความยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการลดความเหลื่อมลํ้า ให้โอกาสทุกคนในสังคมด้วยการ พัฒนาด้านการศึกษาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ ส่งเสริมอาชีพคนพิการ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้มั่นคง จึงได้ให้การสนับสนุนการผลิตสินค้าแฮนด์เมค ซึ่งเป็นงานฝีมือหรืองานหัตถกรรมที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา เพราะเป็นงานที่สามารถเรียนรู้ได้ไว สามารถสร้างรายได้โดยขึ้นอยู่กับความขยันของผู้ทำ งานหัตถกรรมจึงเหมาะจะเป็นอาชีพที่สองหรืออาชีพหลักของผู้ที่มีข้อจำกัดในชีวิต อย่างเช่นผู้ปกครองของเด็กพิการทางสติปัญญาที่ต้องให้ความใส่ใจและให้เวลากับเด็กมากขึ้น และเพิ่มทักษะการทำงานฝีมือให้ผู้ปกครอง เกิดเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัวและทำให้เด็กพิการทางสติปัญญาได้อยู่ในระบบการศึกษาต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!