นครราชสีมา-“นิล จอหอ”ร่วมสร้างสรรค์”รณรงค์เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด”

นครราชสีมา-“นิล จอหอ”ร่วมสร้างสรรค์”รณรงค์เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด”

ภาพ-ข่าว:กิตติศักดิ์ เพไร
บ.ก.อริย์ธัช พรัศวโยธิน

               ปัญหาเรื่องยาเสพติดในเยาวชนไทยมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากปัญหานี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเยาวชนเองเท่านั้น แต่ยังกระทบต่อสังคมและครอบครัวของเยาวชนด้วย ปัญหาเรื่องยาเสพติดในเยาวชนไทยมักเกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ และการใช้สารเสพติดอื่นๆ โดยปัญหานี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเยาวชนเท่านั้น แต่ยังกระทบต่อความสุขและความมั่นคงของครอบครัวและสังคมด้วย
             เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดในเยาวชนไทย จำเป็นต้องมีการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง โดยมีหลายวิธีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น การศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด การรู้จักเลือกคบเพื่อนที่ดี และการส่งเสริมให้คิดและกระทาสิ่งดี รวมทั้งการส่งเสริมให้เยาวชนมีความมั่นใจและความเชื่อมั่นในตนเอง

            นอกจากนี้ การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนไทยยังจำเป็นต้องมีการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน โดยมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน และการส่งเสริมให้เยาวชนมีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองและเพื่อนเยาวชนอื่นๆ

           ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดในเยาวชนไทยไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อเยาวชนเองเท่านั้น แต่ยังกระทบต่อสังคมและครอบครัวของเยาวชนด้วย ดังนั้น จำเป็นต้องมีการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ในนาม “นิล จอหอ” จังหวัดนครราชสีมา  ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ “หนังสือพิมพ์อินทรีสยาม” ใน “การประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด” เพื่อปกป้องเยาวชนจากภัยร้ายของยาเสพติดและสร้างอนาคตที่ปลอดภัยและมั่นคงสำหรับประเทศไทย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!