ประจวบคีรีขันธ์-ผู้ว่าฯ ปล่อยตัวนักปั่นเมืองสามอ่าว @ประจวบมาทีไรก็มีความสุข

ประจวบคีรีขันธ์-ผู้ว่าฯ ปล่อยตัวนักปั่นเมืองสามอ่าว @ประจวบมาทีไรก็มีความสุข

ภาพ-ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

             เมื่อวันที่ 12 พ.ค.67 ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 จังหวัดประจวบฯ นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมปั่นจักรยานเมืองสามอ่าว @ประจวบมาทีไรก็มีความสุข โดยมี นายปรีดา สุขใจ ปลัดจังหวัด นางพัชรศรี สมบัติทวีพูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรม รวมทั้งนักปั่นจักรยานจากทั่วประเทศกว่า 750 คน เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งการดำเนินงานกิจกรรมปั่นจักรยานเมืองสามอ่าว นับเป็นหนึ่งรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวริมทะเล ที่จะช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบฯ เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักปั่นกลุ่มใหม่ที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพเดินทางมาแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล และประวัติศาสตร์ที่สำคัญต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดประจวบฯ พร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการเดินทางด้วยการปั่นจักรยานเที่ยวชมเมือง
               ด้าน นายสมคิด จันทมฤก ได้กล่าวขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วน บริษัทเอกชน ในการให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่กรุณาให้เกียรติมาร่วมงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะมีความสุข และมีความประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมปั่นจักรยานครั้งนี้ได้ความร่วมมือจากชุมชนในจังหวัดเข้ามามีส่วนร่วมทั้งเรื่องการเตรียมอาหารการกินหลากหลายเมนู น้ำดื่ม ผลไม้ พร้อมเสิร์ฟนักปั่นจากทั่วประเทศกว่า 750 ท่าน รวมถึงหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่พร้อมใจกันสนับสนุนและอำนวยความสะดวกเพื่อให้กิจกรรมปั่นจักรยานในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อันจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เป็นการสร้างโอกาสและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!