กาฬสินธุ์-รวมพลังสายบุญทอดผ้าป่าระดมทุนสร้างอาคารอุบัติเหตุ-อาคารสงฆ์โรงพยาบาลนาคู

กาฬสินธุ์-รวมพลังสายบุญทอดผ้าป่าระดมทุนสร้างอาคารอุบัติเหตุ-อาคารสงฆ์โรงพยาบาลนาคู

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดกาฬสินธุ์

           พระครูวินัยธรวรรธนา ญาณวโร,ดร. ,พระมหาพันธวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน,ดร. เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธญาณรังษี จังหวัดขอนแก่น และศิษยานุศิษย์ และส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน รวมพลังสายบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี รวมพลังศรัทธาร่วมระดมทุนสร้างอาคารอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน และอาคารสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมรับสายบุญสายศรัทธาสาธุชนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลนาคู
ที่โรงพยาบาลนาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ พลโทอดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนอาคารอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน และอาคารสงฆ์อาพาธ โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 6 นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกอบจ.กาฬสินธุ์ นายยศพล อินทฤทธิ์ นายอำเภอนาคู พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาคู ส่วนราชการ แพทย์ พยาบาล บุคลากรโรงพยาบาลนาคู ผู้นำชุมชน และประชาชนร่วมบริจาคและร่วมงาน
            สำหรับโรงพยาบาลนาคูเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กยังขาดความพร้อมในเรื่องของอาคารสถานที่ไว้สำหรับรองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินในพื้นที่และอาคารสำหรับพระสงฆ์อาพาธ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการทอดผ้าป่าครั้งนี้ ก็เพื่อนำเงินผ้าป่าทั้งหมดที่ได้มาสร้างอาคารอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน และอาคารสงฆ์อาพาธ เพื่อรองรับพี่น้องประชาชน อ.นาคู รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างครอบคลุม จึงมีมติให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบอาคารอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน และอาคารสงฆ์อาพาธ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวินัยธรวรรธนา ญาณวโร,ดร. พร้อมด้วยพระมหาพันธวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน,ดร.(ภูมิรัง) เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธญาณรังษี จ.ขอนแก่น และศิษยานุศิษย์ เป็นเจ้าภาพหลัก ในการสนับสนุนการก่อสร้างเป็นเงินจำนวน 1,000,000 บาท รวมกับยอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลนาคู
            นอกจากนี้บรรยากาศการทอดผ้าป่าให้กับโรงพยาบาลนาคูได้มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอนาคูออกมารวมตัวฟ้อนรำ เพื่อแห่ทอดผ้าป่ากันอย่างสวยงาม บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานความและยินดีของพี่น้องชาวอำเภอนาคู และยอดผ้าป่าที่ได้ในครั้งนี้รวมยอดผ้าป่าเป็นเงิน 3,490,853 บาท เป็นการแสดงถึงความสมัครสมานสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันของพี่น้องชาว อ.นาคู ทั้งภาคราชการ ผู้นำชุมชน ท้องถิ่น สถานศึกษา รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน พี่น้องประชาชน และคณะศิษยานุศิษย์ทุกท่าน ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาโรงพยาบาลนาคู ให้เป็นสถานบริการด้านการพยาบาลที่มีมาตรฐาน เกิดประโยชน์แก่พี่น้องกับพี่น้องประชาชนต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!