สุพรรณบุรี-อบรมพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาจักรยานประเภทลู่ระดับชาติขั้นพื้นฐาน

สุพรรณบุรี-อบรมพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาจักรยานประเภทลู่ระดับชาติขั้นพื้นฐาน

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดสุพรรณบุรี

               พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดโครงการการอบรมพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาจักรยาน ประเภทลู่ ระดับชาติขั้นพื้นฐานหลักสูตร “National Basic Track Commissaire Course” ในวันนี้ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และทางสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI.) กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2567 รวมระยะเวลา 3 วัน ณ โรงแรมวาสิฏฐีชิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี
                โดยมีนายขัตติยะ ศรีโสดา เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ กล่าวรายงาน ซึ่งมี Mr. Chun Hung Frederick Chan มิสเตอร์ ชุน ฮุง เฟรดเดอริก ชาน วิทยากรจากสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI.) ชาวฮ่องกง มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ การอบรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาผู้ตัดสินให้มีความรู้ และความสามารถเพื่อนำไปใช้ในการเป็นผู้ตัดสิน และผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้ไปอบรม ในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้ โดยการอบรมครั้งนี้มีผู้ที่เข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งสิ้น 15 คน
              พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่าการอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะนำความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ นำไปปฏิบัติและถ่ายทอดความรู้กฎ กติกาที่ถูกต้อง เพื่อพัฒนากีฬาจักรยานประเภทลู่ให้ก้าวไกลและได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติจริง ในการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!