ชลบุรี-เจ้หน้าที่สถานฑูตฯเข้าเยี่ยม รองนายกฯเมืองพัทยา

ชลบุรี-เจ้หน้าที่สถานฑูตฯเข้าเยี่ยม รองนายกฯเมืองพัทยา

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดชลบุรี

ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบริหารและกงสุล สถานเอกอัครราชทูตสาธารณสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกเมืองพัทยา

        (9 พ.ค.67) ที่ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา Mr.Benedict Chua Jing Shen (มิสเตอร์ เบเนดิคท์ ชัว ชิง เฉิน) ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบริหารและกงสุล สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย เดินทางเข้าพบ นางสาวทิฐิพันธ์ รองนายกเมืองพัทยา เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัว
         ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายพูดคุยเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเมืองพัทยา เกี่ยวกับด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา, มาตรการป้องกันน้ำท่วมของเมืองพัทยา และแผนพัฒนาเมืองพัทยา (โครงการโมโนเรล) โดยเฉพาะการศึกษาการออกแบบความเหมาะสมและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า เชื่อมต่อ 3 สนามบิน ได้แก่ สนามบินดอนเมือง, สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินอู่ตะเภา เชื่อมต่อสถานีพัทยากลางและเชื่อมไปแหลมบาลีฮาย ทั้งหมดคาดว่าจะก่อสร้างประมาณปี พ.ศ. 2570 -2579
          นับว่าเป็นการผลักดันให้เมืองพัทยาเป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวที่สำคัญของโลกอีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้หารือเกี่ยวกับแนวทางเตรียมการการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย – สิงคโปร์ ครั้งที่ 14 ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2567 และกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – สิงคโปร์ ในปี 2568

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!