ประจวบคีรีขันธ์-ผู้ว่าฯ เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ แก้ไขปัญหาให้เกษตรกรพื้นที่ อ.ปราณบุรี

ประจวบคีรีขันธ์-ผู้ว่าฯ เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ แก้ไขปัญหาให้เกษตรกรพื้นที่ อ.ปราณบุรี

ภาพ-ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

              เมื่อวันที่ 9 พ.ค.67 ที่ อาคารสโมสรศูนย์การกำลังสำรอง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมี ว่าที่พันตรีอภิญญา ศักดินันท์ นายอำเภอปราณบุรี พลตรีนิรินธน์ ปุณโณทก ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง นางศันสนีย์ เกษตรสินสมบัติ เกษตรจังหวัดประจวบฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำนันผู้ ใหญ่บ้าน เกษตรกร ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงมาขอรับบริการจำนวนมาก
              ซึ่งโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่พร้อมกับถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรไปในคราวเดียวกัน เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง เพราะเกษตรกรจะได้รับบริการแบบครบวงจรในทุก ๆ ด้าน เป็นการนำบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และองค์ความรู้ด้านการเกษตรมาให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรถึงในพื้นที่ ช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร
              ภายในงานมีการให้บริการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเครือข่ายทางการเกษตร หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มากมาย อาทิ การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ และการให้วัคซีนป้องกันโรค รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้ด้านการเกษตร
               นอกจากนั้นยังมีนิทรรศการ การสาธิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การฝึกอาชีพ และการตรวจวิเคราะห์ด้านต่างๆ การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตทางการเกษตร พืชสวน พืชไร่ การใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัยให้กับเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันด้านการตลาด ให้คำแนะนำความรู้ ด้านการปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะสมกับการผลิตพืช การวางระบบน้ำ ตลอดจนความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคในครัวเรือน พร้อมทั้งรับฟังสภาพปัญหาจากพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เพื่อดำเนินการประสานความร่วมมือในการแก้ไขเบื้องต้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!