สุโขทัย-เกษตรจังหวัดฯติดตามสถานการณ์ผลกระทบจากปัญหาภัยธรรมชาติ

สุโขทัย-เกษตรจังหวัดฯติดตามสถานการณ์ผลกระทบจากปัญหาภัยธรรมชาติ

ภาพ-ข่าว:ชวิศา สุริยา

                  วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายปฏิวัติ วงศ์รัตนธรรม เกษตรอำเภอศรีสัชนาลัยและทีมงาน ลงพื้นที่ ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อติดตามสถานการณ์ผลกระทบจากปัญหาภัยธรรมชาติ ทั้งวาตภัย และภัยแล้งในห้วงที่ผ่านมา ซึ่งตำบลบ้านตึกเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญคือลองกองและทุเรียน โดยเฉพาะทุเรียนหมอนพระร่วง พบว่ามีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งทั้งหมด 2,100 ไร่
                 ซึ่งทีมงานสำงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย ได้ให้คำแนะนำเบื้องต้นในการดูแลรักษาไม้ผลในฤดูแล้ง ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการให้น้ำ การตัดแต่งกิ่งลดการคายน้ำ การคลุมโคนต้นเพื่อรักษาความชื้นในดิน รวมถึงเร่งสำรวจเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภาวะขาดแคลนน้ำ เพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนน้ำช่วยเหลือเกษตรกร ตามศักยภาพและความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ส่วนพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากวาตภัยประมาณ 30 ไร่ เกษตรกร 20 ราย อยู่ระหว่างการดำเนินการสำรวจ ให้ความช่วยเหลือตามระเบียบฯ ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!