กาญจนบุรี-รอง สสจ.ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการดำเนินงานสุขศาลาพระราชทาน

กาญจนบุรี-รอง สสจ.ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการดำเนินงานสุขศาลาพระราชทาน

ภาพ-ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

             นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายแพทย์กฤษดา วุธยากร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการดำเนินงานสุขศาลาพระราช ทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567
            โดยมุ่งหวังให้ประชาชนในถิ่นทุรกันดารและในพื้นที่ของสุขศาลาพระราชทานได้รับบริการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานยังมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทาน ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค (ปางสนุก) และสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทิไล่ป้า ตำบลไล่โว้ อำเภอสังขละ จังหวัดกาญจนบุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!