ร้อยเอ็ด-เตรียมรับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ รับฟังปัญหาพี่น้องประชาชน

ร้อยเอ็ด-เตรียมรับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ รับฟังปัญหาพี่น้องประชาชน

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

              วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอสุวรรณภูมิ และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ณ วัดกู่พระโกนา ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเตรียมความพร้อมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ และรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอพนมไพร อำเภอทุ่งเขาหลวง อำเภอหนองพอก และอำเภอโพนทอง ระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2567

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!