ปราจีนบุรี-อดีต ผอ.โรงเรียนฯรวมตัว ยื่นเรื่องฟ้องศาลขอให้ตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู..!!

ปราจีนบุรี-อดีต ผอ.โรงเรียนฯรวมตัว ยื่นเรื่องฟ้องศาลขอให้ตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู..!!

ภาพ-ข่าว:มานิตย์ สนับบุญ  / ณัฐนันท์(ดาว) 

                วันนี้ 1 พ.ค.67 ผู้สื่อข่าว รายงานว่า ได้รับแจ้งจาก นายเพิ่มศักดิ์ สีแสด อดีต ผู้อำนวยการสถานศึกษา จ.ปราจีนบุรีอายุ 70 ปี และ พวก ได้รวมตัวกันที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ปราจีนบุรี ถนน โยธาธิการ ปราจีนบุรี บ้านอ่าวพะยอม หมู่ 11 ตำบล ไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ยื่นเรื่องผ่านทนายความในการดำเนินการฟ้องศาล ขอให้ตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรีจำกัดขัดมติที่ประชุมใหญ่ห้ามจ้างลูกจ้างเกินอัตรากำลัง และเรื่องอื่น ๆ หลายเรื่อง จะนำมาประกอบให้การในชั้นศาล
               นายเพิ่มศักดิ์ สีแสด อดีต ผู้อำนวยการสถานศึกษา จ.ปราจีนบุรีอายุ 70 ปี และ พวก กล่าวว่า การมายื่นคำร้องต่อศาล จ.ปราจีนบุรี เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรีจำกัดได้รับสมัคร สมัครเป็นประธาน ได้เบอร์ 1 และ มีประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรีจำกัด คนปัจจุบันได้เบอร์ 2 และ การสมัครคณะกรรมการสมาชิกสหกรณ์ มีการเลือกตั้งวันที่ 23 ธ.ค.66 ที่ผ่านมา และ มีการเลือกตั้ง ในระหว่างในการนับคะแนนนั้น มีคนเห็น ที่หน่วยเลือกตั้งมีการนับคะแนนคลาดเคลื่อน มีการขานจากเบอร์ 1 ไปเบอร์ 2 หลายใบ และ มีคนท้วงติง และในหลายหน่วยเลือกตั้ง อ.ประจันตคาม อ.นาดี คะแนนไม่เป็นตามข้อเท็จจริง ในใบประกาศเลือกตั้งมี143 คน แต่ในการเลือกตั้งมีบัตร มีบัตรเขย่งมีการมาลงคะแนน ตนเอง ได้ทำหนังสือไปยังหน่วยงานต้นสังกัดหลายแห่ง อาทิ สหกรณ์ จ.ปราจีนบุรี , ศูนย์ดำรงธรรม, ผวจ.ปราจีนบุรี ,กรมส่งเสริมการเกษตรฯ, ผู้ตรวจการบัญชีสหกรณ์ ได้ทำเรื่องร้องเรียนยื่นไปหลายครั้ง แต่ไม่ได้ความเป็นธรรม จึงมายื่นศาลสถิตย์ยุติธรรมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมขึ้น และในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรีจำกัด มีอีกหลายเรื่องจะตามมา จะนำมาประกอบในการให้การในชั้นศาลต่อไป เช่น มีการทุจริตคอรัปชั่น ในการกู้เงินของสมาชิกฯหลายแห่ง เช่น กรณีครู ร.ร.มัธยมวัดใหม่กรงทองปลอมสลิปเงินเดือน , กรณีครูเทศบาลเมืองปราจีนบุรีสมาชิกปลอมสลิปเงินเดือน
               นอกจากนี้มีการ ออกระเบียบด้วยเรื่องเงินกู้ ไม่เป็นตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 2551 เงินกู้สมาชิกใครมีเงินเหลือ 3 เปอร์เซ็นต์ก็กู้ได้ หรือ กรณีการกู้เงินโควิด -19 ไม่เก็บเงินต้น เก็บแต่ดอกเบี้ยอย่างเดียว ก็ทำให้สหกรณ์เสียหาย คือ เงินไม่มาหมุนเวียน สหกรณ์เปลี่ยนสัญญาเงินฝากเป็นเงินกู้ทำให้สหกรณ์เกิดความเสียหาย และ มีเงินสูญเยอะเงิน เนื่องจากปล่อยให้สมาชิกสหกรณ์กู้ เกินกำลังที่จะส่งได้ ทำให้ฟ้องร้องสมาชิกทำให้สมาชิกสหกรณ์ฯได้รับความเดือดร้อนมีหนี้สูญเยอะเฉลี่ยปีละ 30 ล้านบาท มาตั้งแต่ปี 2558 สิบกว่าปีแล้ว รวมแล้วหนี้จะสูญประมาณ 300 ล้านบาททำให้สหกรณ์เสียหาย
              สำหรับหุ้นเงินฝากของสมาชิกออมทรัพย์ครูปราจีนบุรีจำกัด มีกว่า 3 พันล้าน เงินกู้อีกประมาณ 7,000 ล้านบาท เงินฝากชองสมาชิกสมทบอีกกว่า 2 พันล้านบาท รวมแล้ว จำนวนกว่า 10,000 ล้านบาท มีสมาชิกสหกรณ์รวมจำนวน กว่า 7,700 คน กรมส่งเสริมสหกรณ์ฯออกระเบียบว่า หากสหกรณ์บริหารเสียหายหุ้นของสมาชิกฯอาจทำให้สหกรณ์เสียหายได้ คณะของตนเอง จึงมาทำให้สหกรณ์แก้ไขโดยด่วน จริง ๆแล้ว การทุจริตในสหกรณ์มีมานานแล้ว แต่ พวกเราสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไม่ค่อยสนใจ สมาชิกฯสนใจเฉพาะว่าเบี๊ยประชุมในวันประชุมใหญ่ ของสมาชิกฯ 3,000บาท ปันผลเฉลี่ยคืนเข้าบัญชีแล้วจบ ส่วนรายละเอียดต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริหารเขานำเสนอสมาชิกฯไม่สนใจ
              การนำเรื่องสู่ศาลในวันนี้( 1 พ.ค.) คือ เรื่องการขัดมติที่ประชุมใหญ่ ที่ห้ามจ้างลูกจ้าง ที่อัตราที่เรามีอยู่เกินกำลังแล้ว ไม่ควรจะจ้าง ในที่ประชุมใหญ่ให้ตัด แต่ ทางคณะกรรมการบริหารไม่ตัด ยังจ้างต่อ ฉะนั้น ถือว่าขัดมติที่ประชุม เป็นเงินปีละ 1ล้าน 2แสนกว่าบาท จึงนำเรื่องสู่ศาล เรื่องอื่น ๆ จะตามมาอีก ทำให้สมาชิกสหกรณ์ฯปันผลเฉลี่ยสมาชิกลดน้อยลง แต่คณะกรรมการเบี๊ยประชุม โบนัสเบอะมาก การเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ต้องเป็นไปตามระเบียบการเลือกตั้ง สหรณ์ออมทรัพย์ครูฯ ต้องมีระบบระเบียบที่ดีกว่านี้ ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรีจำกัดต้องได้รับการแก้ไข อยู่คู่คุณคร –สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี คนอยู่ต่อไป  และ ต่อไป เร็ว ๆ นี้ จะยื่นเรื่องต่อคณะกรรมาธิการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือรัฐสภา ให้รับทราบและตรวจสอบด้วย นายเพิ่มศักดิ์ สีแสด อดีต ผู้อำนวยการสถานศึกษา จ.ปราจีนบุรีอายุ 70 ปี และ พวก กล่าวในที่สุด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!