กาญจนบุรี-“SCGP ไทยเคนเปเปอร์ วังขนาย” จัดกิจกรรม”ฟิ้นน้ำ สร้างป่า พัฒนาชีวิต”

กาญจนบุรี-“SCGP ไทยเคนเปเปอร์ วังขนาย” จัดกิจกรรม”ฟิ้นน้ำ สร้างป่า พัฒนาชีวิต”

ภาพ-ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์/ศักดิ์ดา วงษาลาภ

               วันที่ 29 เมษายน 2567 ณ. ป่าชุมชนบ้านหนองโป่ง หมู่ที่4 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี นายนพพล สุกิจปราณีนิจ นายอำเภอท่าม่วง เป็นประธานเปิดกิจกรรม สร้างฝายชะลอ ตามโครงการ “รักษ์ภูผา มหานที” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 72 พรรษา โดยมีนายวชิรวิทย์ ชิ้นปิ่นเกลียว หัวหน้าหมวดชุมชนสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับ
              พร้อมด้วยนายนายจตุรงค์ ญาติฟุง Manager สังกัด Managing Director Office (TCP) นายอภิชิต. เปล่งรัศมี ผู้จัดการโรงงานไทยเคนเปเปอร์ท่าม่วง นายวิบูลย์. เจริญพร นายกเทศมนตรีตำบลม่วงชุม กำนัน ผู้ใหญ่ โรงโม่หินศิลาสมบูรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่และพนักงานไทยเคนเปเปอร์ จิตอาสา และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม
              นายนพพล สุกิจปราณีนิจ นายอำเภอท่าม่วง กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วน และประชาชนจิตอาสา ที่ร่วมกันทำกิจกรรมสร้างฝายชะลอ จำนวน 20 ฝาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากนั้นนำประชาชนจิตอาสา ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อสร้างความสมดุลและความชุ่มชื่นคืนสู้ธรรมชาติ และเพื่อป้องกันการกัดเซาะพังทลาย ของภูเขา และเป็นที่กักเก็บน้ำให้สัตว์ป่าได้ดื่มกินสืบต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!