กาญจนบุรี-บิ๊กเลน”พล.อ.ชินวัฒน์ ไร้คู่แข่ง..ชิงประมุขกีฬาจังหวัดฯ นั่งนายกฯ ต่ออีกสมัย 4 ปี

กาญจนบุรี-บิ๊กเลน”พล.อ.ชินวัฒน์ ไร้คู่แข่ง..ชิงประมุขกีฬาจังหวัดฯ นั่งนายกฯ ต่ออีกสมัย 4 ปี

ภาพ-ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

                เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ณ.ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญ จนบุรี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี คนใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่างลงในวาระการดำรงตำแหน่ง ปี2567-2571 โดย พล.อ.ดร.ชินวัตน์ แม้นเดช รักษาการนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี ประธานในที่ประชุมและกล่าวเปิดในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสมา คมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม พร้อมด้วยนายเจิดศักดิ์ เอี่ยมปาน เหรัญญิกสมาคม และผศ.ดร.อานนท์ วันลา อุปนายกสมาคม ร่วมประชุม
               โดยมีนายชูศักดิ์ แม้นทิม สส.กาญจนบุรี เขต 2 ในฐานะประธานชมรมกีฬาฟุตบอลจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการเลือกตั้งชั่วคราว พร้อมด้วยประธานชมรมกีฬาที่สังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี เข้ามาร่วมในการคัดเลือก และผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี มาร่วมในการคัดเลือกครั้งนี้ ในการประชุมใหญ่สามัญของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี
               สำหรับการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ว่างลงปรากฏว่ามีผู้เสนอชื่อ พล.อ.ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช เพียงคนเดียว ประธานในที่ประชุมขอเสียงจากสมาชิกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ร่วมกันยกมือสนับสนุน ให้พล.อ.ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช เป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี คนใหม่ดำรงตำแหน่งอีกสมัย 4 ปี

              การประชุมใหญ่สามัญของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี แม้จะมีสมาชิกบางคนได้ออกแสดงความคิดเห็นกับในอดีตที่ผ่านมาว่าอย่าดูแค่นักกีฬาต้องดูทั้งประธานกลุ่มนั้นๆด้วย แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี และได้มีทุกชมรมกีฬาที่สังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี แทนคนเก่าที่ว่างลงอย่างพร้อมเพียงกันและก็ได้คนเก่า พล.อ.ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช กลับมานั่งเก้าอี้ประมุขกีฬากาญจนบุรี ต่ออีกสมัย 4 ปี
                โอกาสนี้ พลเอก ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี คนใหม่ ได้กล่าวต้องขอขอบคุณประธานชมรมกีฬาทุกประเภท ถือว่าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ที่ให้ความไว้วางใจให้ตนเองเข้ามาปฏิบัติงานของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี อีกสมัย ก็จะต้องขับเคลื่อนงานต่อไป จากที่เราเคยทำไปแล้วช่วง 4 ปี แรก โดยได้กำหนดแนวทางและเป้าหมายไว้ 4 ประการ คือการพัฒนากีฬาความเป็นเลิศที่ผ่านมาถือว่าประสบผลสำเร็จ จนได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติที่ผ่านมาได้อย่างประสบผลสำเร็จได้ถึง 108 เหรียญทอง เป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากกรุงเทพมหานครฯ
              ในปีนี้เราก็จะมุ่งเน้นกีฬาที่มีความเป็นเลิศให้มีฐานของนักกีฬาลึกมากขึ้น จะเน้นในการจัดการแข่งขันกีฬาของโรงเรียน ดังนั้นจะต้องพึ่งหวังจากท้องถิ่นแต่ละแห่ง โดยเฉพาะ อบจ. อบต. และเทศบาล ให้มาร่วมกันจัดการแข่งกีฬาในแต่ละท้องถิ่น เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ ของเราได้มีโอกาสทดสอบทักษะกีฬาแต่ละประเภท รวมถึงการพัฒนากีฬาเพื่อการท่องเที่ยว เพราะกาญจนบุรี มีแหล่งท่องเที่ยวอยู่เป็นจำนวนมาก แต่อัตราการท่องเที่ยว รายได้เข้ามาในจังหวัดยังน้อยกว่าในจังหวัดอื่นๆ เขา เรื่องนี้ได้มีการเจรจาไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และทาง นายก อบจ. ความตั้งใจต้องการจะให้กาญจนบุรี เป็นศูนย์การท่องเที่ยวเชิงกีฬาของภาคตะวันตก จะได้ถ่วงดุลกับในจังหวัดอื่นๆ ได้ และเวลานี้เส้นทางมอเตอร์เวย์ เราก็จะเสร็จเมื่อเสร็จแล้วจะเดินทางมากาญจนบุรี ก็จะสะดวกมากขึ้น หากการพัฒนาแล้วเสร็จ นักท่องเที่ยวก็จะมามากขึ้น อยู่เมืองกาญจน์ นานขึ้นเขาก็จะใช้จ่ายเพิ่มขึ้นถือเป็นมิติใหม่โดยนำเอากีฬามาเป็นตัวเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของกาญจนบุรี ในอนาคต

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!