อยุธยา-เชิญเครื่องราชสักการะที่พระราชทานอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา ณ เจดียสถานต่าง ๆ

อยุธยา-เชิญเครื่องราชสักการะที่พระราชทานอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา ณ เจดียสถานต่าง ๆ

ภาพ – ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

                เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ 29 เมษายน 2567 ที่ วัดพนัญเชิง วรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานถวายเครื่องราชสักการะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2567
               โดยมีนายไพรัตน์ เพชรยวน นายประพันธ์ ตรีบุปผา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเสกสรร ถนอมกิตติ ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอำเภอ คณะหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ ร่วมประกอบพิธี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประธานในพิธี กราบประธานสงฆ์ จุดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
               หลังจากนั้นเวลา 10.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ ที่ วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
               ต่อมาในเวลา 10.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินทางไปเป็นประธานต่อในพิธีถวายเครื่องราชสักการะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ ที่ วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วิหารพระมงคลบพิตร) ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!