ศรีสะเกษ-ผอ.ป.ป.ช.ติวเข้มการป้องกันปราบปรามการทุจริตให้กับบุคลากรของ อบต.สำโรงปราสาท

ศรีสะเกษ-ผอ.ป.ป.ช.ติวเข้มการป้องกันปราบปรามการทุจริตให้กับบุคลากรของ อบต.สำโรงปราสาท

ภาพ-ข่าว ศิริเกษ หมายสุข

             เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ นายประดิษฐ์ ชาญเชี่ยว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงปราสาท ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงปราสาท โดยมี นายกิตติโชติ มะโนรา นิติกร เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ครู พนักงานจ้างเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้
           นายประดิษฐ์ ชาญเชี่ยว กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายอดุลย์ วันดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายวรฉัตร ส่งสุข พนักงานไต่สวนระดับสูง สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดศรีสะเกษ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาทของภาคประชาชนในการได้มีส่วนร่วมการบริหารโครงการต่างๆ ของภาครัฐเพื่อป้องกันในการทุจริต และเพื่อเป็นแนวทางป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!