สิงห์บุรี-สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ รวมใจให้โลหิต

สิงห์บุรี-สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ รวมใจให้โลหิต

ภาพ-ข่าว:จิระแมน ขำฉา

            วันที่ 29 เมษายน 2567 นายวราดิศร อ่อนนุช ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติปี 2567 ณ ศูนย์การค้าท็อปส์ พลาซา สิงห์บุรี โดยมีนายอรรถกร นวลกระจ่าง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน ชมรมบริหารงานบุคคล ชมรมความปลอดภัยในการทำงานทุ่งบางระจัน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี สถานประกอบกิจการ อาสาสมัครแรงงาน และชมรมแรงงาน นอกระบบได้ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมวันแรงงาน รวมใจให้โลหิต เพื่อให้นายจ้างและลูกจ้างได้มีส่วนในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างองค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง ในกลุ่มผู้ใช้แรงงานและสถานประกอบกิจการของจังหวัดสิงห์บุรี ยังเป็นการสร้างความสมานฉันท์ความเสียสละความสามัคคี มีจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมระหว่างองค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง และเลี้ยงอาหารฟรีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ใช้แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!