ประจวบคีรีขันธ์-จัดโครงการ แข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ประจวบคีรีขันธ์-จัดโครงการ แข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ภาพ-ข่าว:ณัฐธภพ พันสาย

            รวมพลังเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จ.ประจวบฯ จัดโครงการ แข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน “สร้างพื้นที่ปลอดภัยช่วงปิดภาคเรียน” ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดประ จวบคีรีขันธ์
             นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สร้างพื้นที่ปลอดภัยช่วงปิดภาคเรียน) โดยมี นายราม สิงหโศภิษฐ์ นายอำเภอท้บสะแก กล่าวต้อนรับฯ นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายทวีศักดิ์ จุลเนียม ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอทับสะแก นางรัตนากร ศรวัฒนา พัฒนาการอำเภอทับสะแก นายวสุ โชคกิจการ นายลือยศ ภู่ทอง สจ.เขตอำเภอทับสะแก นายเชาว์ เอี่ยมสุขขา นายกอบต.นาหูกวาง นายผดุงศักดิ์ อิ่มทั่ว กำนันตำบลเขาล้าน พร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับจังหวัด และเยาวชนจากกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้ง 8 อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สนามกีฬาบ้านนาล้อมสเตเดียม ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
            ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา และเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน และสานสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแต่ละอำเภอ ตลอดจนเป็นเวทีแสดงออกให้คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน และเยาวชนในแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกอำเภอได้ร่วมแรงร่วมใจการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนชาย ประเภทอายุไม่เกิน 12 ปี จำนวน 8 ทีม ๆ ละ 15 คน โดยทำการแข่งขันครึ่งละ 15 นาที โดยในวันนี้มี ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 170 คน
             นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่งของแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และผู้เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างความเข้มแข็ง สร้างพื้นที่ปลอดภัยช่วงปิดภาคเรียน ตลอดจนเป็นเวทีการแสดงออกของเยาวชนชายในหมู่บ้านของแม่ของแผ่นดิน ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน โดยเฉพาะ พระครูสังฆรักษ์สำราญ อภิชาโต รองเจ้าคณะอำเภอทับสะแก เจ้าอาวาสวัดนาล้อมที่อนุญาตให้ใช้สถานที่ในการแข่งขันฟุตบอลในวันนี้ เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกอำเภอ หน่วยงานและภาคเอกชนที่สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้
               ซึ่งผลการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม เยาวชนกองทุนแม่อำเภอปราณบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม เยาวชนกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอทับสะแก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีมเยาวชนกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอบางสะพานน้อย และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ทีมเยาวชนกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภแสามร้อยยอด
               นอกจากนี้ยังได้มีการมอบถ้วยรางวัลผู้ทำประตูสูงสุด จากนายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้กับ ด.ช.รัชชานนท์ ทองแดง ผู้เล่นหมายเลข 7 ทีมทับสะแก ที่ได้ยิงประ ตูสูงสุดอีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!