กระบี่-ปลุกพลังเยาวชนกว่า 20 ตำบล สร้างพลังการพัฒนาท้องถิ่น “ค่ายเมล็ดพันธุ์ดีกระบี่”

กระบี่-ปลุกพลังเยาวชนกว่า 20 ตำบล สร้างพลังการพัฒนาท้องถิ่น “ค่ายเมล็ดพันธุ์ดีกระบี่”

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดกระบี่

              เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567,นายธานี หะยีมะสาและ ปลัดจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายใต้ชื่อ “ค่ายเมล็ดพันธุ์ดีกระบี่” โดยความร่วมมือของกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 และหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดกระบี่ กว่า 20 หน่วยงาน ซึ่งในปีนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยางเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรม โดยมีนายสุทธิพงศ์ ปาไหน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง กล่าวรายงาน พร้อมด้วย พันเอก ธนวัฒน์ สายสกุลรัตน์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 ผู้นำและตัวแทนจากหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตลอดจนคณะครูฝึกวิทยากร และน้องๆ เยาวชน กว่า 170 คน เข้าร่วมในกิจกรรม ณ ห้องอบรม กองร้อยอาวุธเบาที่ 2 ร.15 พัน.1 อ.คลองท่อม จ.กระบี่
               โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนในการนำเสนอแนวคิดของเด็กและเยาวชนในแต่ละตำบล เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมเสริมสร้างภาวะผู้นำให้แก่เด็กและเยาวชนและเป็นต้นแบบแนวทางการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต และนำไปประยุกต์กับการทำงานได้ในอนาคต ซึ่ง “เด็กและเยาวชน” เป็นกลุ่มเป้าหมายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติ
             การจัดกิจกรรมโครงการมาเป็นตัวขับเคลื่อนจะสามารถช่วยลดช่องว่างการเกิดปัญหาสังคมและส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ได้มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก โดยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนที่เข้ารับการอบรม เป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่างๆ ในการเชื่อมต่อข้อมูล และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในด้านต่างๆ รวมถึงการเป็นตัวแทนในการนำเสนอแนวคิดของเด็กและเยาวชนในแต่ละตำบลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดกระบี่ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!