ชัยนาท-ชวนเที่ยวกิน งานเทศกาลอาหารอร่อย

ชัยนาท-ชวนเที่ยวกิน งานเทศกาลอาหารอร่อย

ภาพ-ข่าว:ธนพนธ์ แสงทอง

              วันที่ 24 เม.ย.2567 นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นางฉลอม สงล่า ประธานเขตพื้นที่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายสานนท์ เพ็ญแสง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท พ.ต.อ.เอกราช ช่วยศรี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลอาหารอร่อย ลุ่มเจ้าพระยาชัยนาท ประจำปี 2567 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2567 ณ เขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชน
               นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า อาหาร เป็นหนึ่งใน Soft Power ที่ทรงอิทธิพลในการดึงดูดผู้มาเยี่ยมเยือนหรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดชัยนาท และด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูกทำการเกษตร ชัยนาทจึงเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบเพื่อการประกอบอาหารได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ อาหารยังสามารถสะท้อนถึงวิถีชีวิต ภูมิปัญญา ของประชาชนในพื้นที่ที่มีความเป็นเอกลักษณ์แบบเฉพาะถิ่น จังหวัดชัยนาทจึงได้จัดสรรงบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
                โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ เพื่อดำเนินการจัดงานเทศกาลอาหารอร่อย ลุ่มเจ้าพระยาชัยนาท ประจำปี 2567 โดยรวบรวมและคัดสรรผู้ประกอบการร้านอาหารในประเภทที่หลากหลาย ครอบคลุมเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงความเป็นชัยนาท และที่สำคัญต้องเป็นร้านค้าผู้ประกอบการ/ผู้ผลิตที่อยู่ในจังหวัดชัยนาทเท่านั้น และมากไปกว่านั้นรสชาติของอาหารที่จะต้องสามารถตอบโจทย์ความรู้สึกอร่อยของนักท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ ทางจังหวัดมุ่งส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานได้อย่างแท้จริง ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เกษตรกรผู้ผลิตวัตถุดิบต่าง ๆ ได้ประโยชน์ผลพวงจากการจัดงานครั้งนี้
                ผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหาร ได้นำเสนอสินค้ารายการอาหารต่อนักท่องเที่ยว ต่อยอดธุรกิจร้านค้าให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างซึ่งหลังจากการจัดงานในครั้งนี้ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางติดตามไปชิมไปช้อปกันถึงสถานที่ตั้งร้านค้าและแหล่งผลิต ซึ่งจะเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวไปยังเส้นทางต่าง ๆ ทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดชัยนาทได้ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่จังหวัดชัยนาท กระจายไปยังโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และภาคบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วนได้ร่วมกัน ขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยว โดยมุ่งหมายให้แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาทได้รับการพัฒนาและยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นคุณค่า เกิดความยั่งยืนในทุกมิติได้ต่อไป
                 นายสานนท์ เพ็ญแสง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า งานเทศกาลอาหารอร่อย ลุ่มเจ้าพระยาชัยนาท ประจำปี 2567 เป็นงานที่จัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการร้านอาหารภายในจังหวัดชัยนาท เชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์ไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ซึ่งในการดำเนินการได้มีการบูรณาการงานร่วมกับประธานเขตพื้นที่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน การจัดงานมีกำหนดจัดขึ้น 5 วัน ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 22.00 น. ณ บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท ภายในงานประกอบไปด้วยบูธร้านค้าจำหน่ายอาหาร อาทิ ผัดไท หมูกระทะย่างให้ เป็ดย่างฮ่องกง ทอดมันปลากราย และสินค้าของดีของจังหวัดชัยนาท จำนวนกว่า 140 ร้านค้า การแสดงดนตรีของศิลปินที่มีชื่อเสียง ได้แก่ เต๋า ภูศิลป์ , เฟิร์ส หนูเป็นคนไทย ,ยูกิ ไหทองคำ ,โจ๊กเกอร์ แฟมิลี่ ,เขียนไขและวานิช

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!