ศรีสะเกษ-สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯทรงพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105

ศรีสะเกษ-สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯทรงพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ของมูลนิธิชัยพัฒนาแก่เกษตรกรและราษฎรผู้ประสบภัยในจังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 23 เมษายน 2567 ที่หอประชุมอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ของมูลนิธิชัยพัฒนา ผลิตโดยกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริมูลนิธิชัยพัฒนา แก่เกษตรกรและราษฎรผู้ประสบอุทกภัยใน 4 อำเภอ จังหวัดศรีสะเกษ
           ซึ่งได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 จำนวน 162,465 กิโลกรัม แก่เกษตรกรและราษฎรที่ประสบอุทกภัยในปี 2566 จำนวน 1,502 ราย ใน 43 หมู่บ้าน 10 ตำบล 4 อำเภอ จังหวัดศรีสะเกษ ครอบคลุมพื้นที่เสียหาย 10,831 ไร่ โดยมีหม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธี และมี นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะข้าราชการและเกษตรกรที่ประสบภัยมาเข้ารับพระราชทานในครั้งนี้
           นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ในห้วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม ปี 2566 ที่ผ่านมา จังหวัดศรีสะเกษ ได้ประสบปัญหาอุทกภัย ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรในอำเภอกันทรารมย์ ภูสิงห์ ศิลาลาด ยางชุมน้อย ราษีไศล และอำเภอเมืองศรีสะเกษ โดยมีพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 23,200 ไร่ ในจำนวนนี้ เป็นพื้นที่นาข้าวกว่า 13,000 ไร่ หรือกว่าร้อยละ 98 ของพื้นที่เสียหายทั้งหมด จังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้ขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 จากมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรที่ประสบปัญหาดังกล่าว ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกร นำไปเพาะปลูกในปี 2567 ไร่ละ 15 กิโลกรัม
            โดยให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริของมูลนิธิชัยพัฒนา นำส่ง ณ อำเภอกันทรารมย์ ภูสิงห์ ศิลาลาด และอำเภอเมืองศรีสะเกษ จึงกำหนดจัดพิธีพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ในวันนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงพระราชทานพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 คุณภาพดีของมูลนิธิชัยพัฒนาแก่เกษตรชาวจังหวัดศรีสะเกษที่ประสบภัยพิบัติในครั้งนี้ เพื่อฟื้นฟูให้ก้าวเดินต่อไปในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงด้วยเมล็ดพันธุ์อันเป็นมงคลยิ่ง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!