อุตรดิตถ์-ททท.สนง.แพร่เปิดศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวผลักดันศักยภาพของจังหวัดฯ ขับเคลื่อน”SOFT POWER”

อุตรดิตถ์-ททท.สนง.แพร่เปิดศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวผลักดันศักยภาพของจังหวัดฯ ขับเคลื่อน”SOFT POWER”

ภาพ-ข่าว:พูลชัย ราช​ประสิทธิ์

              ที่อาคารพลาซ่า​ ถนนอินใจมี​ หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์​ นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ กล่าวเปิดเผยว่า จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นเมืองรองที่มีศักยภาพ มีจุดแข็งเรื่องสินค้าภาคการเกษตโดยเฉพาะทุเรียนหลง-หลินลับแล ได้รับสมญานามว่า “อุตรดิตถ์เมืองมหัศจรรย์ผลไม้ CITY OF FRUIT” มีความหลากหลายของ ผลไม้ตามฤดูกาลหาทานได้ตลอดปี มีความน่าสนใจในเสน่ห์3 วัฒนธรรม ล้านนา ล้านช้าง และไทยกลาง รวมถึงเป็นเมืองประวัติศาตร์ของพระยาพิชัยดาบหักที่ผู้คนเคารพนับถือ
               ในการเปิด สนง.ครั้งนี้มี นายอนันต์​ สีแดง​ ผอ.ททท.สำนักงานแพร่​ /รักษาการหัวหน้าศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ศูนย์​ประสานงานการท่องเที่ยวคอยให้การต้อนรับในการเปิดศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ ถือเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ผู้ประกอบการ พันธมิตร ชุมชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และสื่อมวลชน ให้ทราบถึงสาขาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแห่งใหม่ในภาคเหนืออย่างเป็นทางการ ตลอดทั้งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของพนักงาน ททท. ที่พร้อมจะปฏิบัติงานในด้านการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว ร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานพันธมิตร และการบูรณาการในการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวิสัยทัศน์ (Vision)พ.ศ. 2566-2570 “ททท.เป็นผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยในการสร้างประสบการณ์ทรงคุณค่าและมุ่งสู่ความยั่งยืน”
               นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานแพร่-อุตรดิตถ์ รักษาการหัวหน้าศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวเสริมว่า ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ มีที่ทำการตั้งอยู่ ณ อาคารราชภัฎอุตรดิตถ์พลาซ่า เลขที่ 27 ชั้น 1 (ติดกับร้านกาแฟอเมซอน ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลาราชการ 08.30 -16.30 น. ได้ดำเนินการตามแผนงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงาน องค์กร สมาคม ในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยในปีงบประมาณ 2567 ททท.เร่งสร้าง
               การรับรู้เชิงพื้นที่ “อุตรดิตถ์เที่ยวได้ทั้งปี 356 วัน” ได้จัดทำโครงการ Uttaradit Fit & Firmและ Amazing เมืองรองเที่ยวอุตรดิตถ์ เพื่อกระตุ้นการเดินทางในพื้นที่ผ่านแคมเปญการตลาดเชิงสร้างสรรค์และกิจ กรรมที่เพิ่มคุณค่าประสบการณ์ท่องเที่ยว ให้เกิดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เกิดการเดินทางและเกิดรายได้กระจายสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน หมายเลขโทรศัพท์​ของศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ 055 479824 tatuttaradit@gmail.com

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!