กาญจนบุรี-สสจ.ร่วมประชุมรับนโยบายและข้อสั่งการกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุม TMM

กาญจนบุรี-สสจ.ร่วมประชุมรับนโยบายและข้อสั่งการกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุม TMM

ภาพ-ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

           เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 23 เมษายน 2567 ณ.ที่ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (Tuesday Morning Meeting) ครั้งที่ 12/2567 พร้อมด้วย นายแพทย์กฤษดา วุธยากร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้ากลุ่มงานฯ เจ้าหน้าที่
           โดยมีนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมฯ โดยที่ประชุมได้มีมอบนโยบายและสั่งการ ในประเด็นในขับเคลื่อนด้านยาเสพติด การเตรียมพร้อมในสถานการณ์ภาวะฉุก เฉิน การราย งานผลการดำเนินงานโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติฯ การดำเนินงานทีมพิเศษฉุกเฉินด้านสุขภาพ และการบริหารทรัพยากรบุคคล

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!