นครปฐม-จัดพิธีมอบผ้าไตรและบรรพชาสามเณร

นครปฐม-จัดพิธีมอบผ้าไตรและบรรพชาสามเณร

ภาพ-ข่าว:บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

            วันที่ 22 เมษายน 2567 ที่วัดสำโรง ตำบลสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีมอบผ้าไตรและบรรพชาสามเณร โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม พ่อแม่ ผู้ปกครอง ร่วมพิธีในครั้งนี้
             สำหรับโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ จังหวัดนครปฐม มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 102 คน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2567 ณ วัดสำโรง ตำบลวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยสามเณรทั้ง 102 รูป จะได้รับการฝึกอบรม ปฏิบัติธรรม ส่งเสริมการนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อีกทั้งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดี และลาสิกขา ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดสำโรง
             ทั้งนี้ ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม หรือวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2567

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!