ประจวบคีรีขันธ์-ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งด้านการเกษตร 1 อำเภอ 2 ตำบล ปีนี้ “ทุเรียนป่าละอู” ให้ผลผลิตน้อย

ประจวบคีรีขันธ์-ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งด้านการเกษตร 1 อำเภอ 2 ตำบล ปีนี้ “ทุเรียนป่าละอู” ให้ผลผลิตน้อย

ภาพ-ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

                เมื่อวันที่ 22 เม.ย.67 นางศันสนีย์ เกษตรสินสมบัติ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ จ.ประจวบฯ มีการประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งด้านการเกษตรแล้ว 1 อำเภอ 2 ตำบล 9 หมู่บ้าน คือ อ.ปราณบุรี พื้นที่ ต.หนองตาแต้ม และ ต.เขาจ้าว ผลผลิตที่ได้รับความเสียหายส่วนใหญ่เป็นมะม่วง ขนุน และทุเรียนบางส่วน และคาดการณ์ว่าปลายสัปดาห์นี้จะมีการประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งด้านการเกษตรเพิ่มเติมใน อ.เมือง อ.ทับสะแก และ อ.สามร้อยยอด เนื่องจากพบว่ามีไม้ผลยืนต้นตายบ้างแล้ว โดยหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือจะต้องเป็นผลผลิตที่เสียหายโดยสิ้นเชิง ข้าวได้รับไร่ละ 1,340 บาท พืชไร่ ไร่ละ 1,980 บาท และไม้ผลไม้ยืนต้น ไร่ละ 4,048 บาท
              อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีระเบียบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้งบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรได้ แม้จะยังไม่มีการประกาศพื้นที่ประสบภัย ดังนั้นหากเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนขอให้แจ้งได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากเกินความสามารถก็จะมีการเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ และระดับจังหวัดต่อไป
                ส่วนผลกระทบต่อทุเรียนป่าละอู สินค้าจีไอ ที่มีการปลูกในพื้นที่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน ซึ่งจะเริ่มให้ผลผลิตในช่วงปลายเดือน พ.ค.นี้ แม้ปีนี้ภัยแล้งจะรุนแรงกว่าปีที่แล้ว แต่พบว่าเกษตรกรมีการเตรียมการที่ดี ทำให้คาดว่าปีนี้จะมีปัญหาต้นทุเรียนยืนต้นตายไม่มาก แต่จะให้ผลผลิตน้อย ประมาณ 800 กก.ต่อไร่ หรือร้อยละ 60 ของพื้นที่ปลูกเท่านั้น พร้อมกันนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดฯ ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกสำรวจให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง นำรถบรรทุกน้ำไปเติมในสระในบ่อของเกษตรกร รวมทั้งประสานการทำฝนหลวง และให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับวิธีการจัดการแปลงในช่วงหน้าแล้งเพื่อลดการคายน้ำของพืช การคลุมดินเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของหน้าดิน ลดโอกาสพืชผลยืนต้นตาย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!