นครสวรรค์-สภาวัฒนธรรมจังหวัดฯทำบันทึกข้อตกลงกับ สพม.ฯด้านวัฒนธรรม

นครสวรรค์-สภาวัฒนธรรมจังหวัดฯทำบันทึกข้อตกลงกับ สพม.ฯด้านวัฒนธรรม

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

                เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09.00-10.00 น. นายพันศักดิ์ ศรีทอง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางนิรมล พวงมาลี ประธานฝ่ายวิชาการสภาวัฒนธรรม คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์และเจ้าหน้าที่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ลงนามความร่วมมือในการส่งเสริม สืบสานและต่อยอดศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ (สพม.)
               โดยมี นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)ในครั้งนี้
                ทั้งนี้ สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ได้ทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน รวมทั้งความร่มมือ ในด้านศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีเพื่อให้เกิดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ดีต่อครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนตลอดจนเยาวชนต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!