สมุทรสาคร-สั่งห้าม!!บริโภคสัตว์น้ำใกล้บริเวณโรงงาน ขอเวลาตรวจหาสารแคดเมียมในสัตว์น้ำก่อน

สมุทรสาคร-สั่งห้าม!!บริโภคสัตว์น้ำใกล้บริเวณโรงงาน ขอเวลาตรวจหาสารแคดเมียมในสัตว์น้ำก่อน

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวสมุทรสาคร

             วันที่ 18 เมษายน 2567นายวัฒนา พรประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร นายเผดิม รอดอินทร์ ประมงจังหวัดสมุทรสาคร นางสายเพชร จังกาจิตต์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร อภิชาต โพธ์ถนอม รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตรวจสภาพน้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะและตรวจหาสารแคดเมียมในสัตว์น้ำบริเวณโรงงานที่พบกากแคดเมียมในจังหวัดสมุทรสาคร
            วันนี้ทางคณะได้เก็บตัวอย่างน้ำและสัตว์น้ำ ในแหล่งน้ำสาธารณะบริเวณโรงงานที่พบกากแคดเมียม รวม 12 จุด ซึ่งการเก็บน้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะบริเวณโรงงานที่พบกากแคดเมียมจะถูกส่งไปตรวจที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาพเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 สมุทรสาคร ส่วนสัตว์น้ำ ที่จับได้ก็จะถูกส่งไปตรวจวิเคราะห์หาสารแคดเมียมที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ซึ่งจะรู้ผลภายใน 3-5 วัน
             เบื้องต้น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนห้ามใช้น้ำและห้ามบริโภคสัตว์น้ำในแหล่งสาธารณะบริเวณโรงงานที่พบแคดเมียม ทั้งนี้ ซึ่งถ้าผลการตรวจชิ้นเนื้อปลาหรือสัตว์น้ำอื่นๆ ในคลองออกมา ก็จะยืนยันกับชาวบ้านได้ว่า มีการปนเปื้อนของสารแคดเมียมสู่สัตว์น้ำในลำคลองหรือไม่ รวมถึงการนำน้ำไปตรวจวัดหาสารปนเปื้อนอีกรอบด้วย ก็เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่บริเวณรอบโรงงานดังกล่าว ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!