ชุมพร-กรมชลประทาน เดินหน้าศึกษาพัฒนาลุ่มน้ำคลองสวี บรรเทาภัยแล้ง-อุทกภัย อ.สวี

ชุมพร-กรมชลประทาน เดินหน้าศึกษาพัฒนาลุ่มน้ำคลองสวี บรรเทาภัยแล้ง-อุทกภัย อ.สวี

ภาพ/ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดชุมพร

          วันนี้ (18 เม.ย. 67) ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ รร.สวีวิทยา ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร นส.นนท์ลภัส ชูสอน ป.อาวุโส อ.สวี เป็นประธานเปิดการประชุมย่อยใน โครงการศึกษาแผนหลักและความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัย อ.สวี จ.ชุมพร โดยมี นายวิศิษฎ์ เกษรมาลา วิศกรโยธาชำนาญการกรมชลประทาน และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บ.คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี่ จำกัด บ.ชลนวัต จำกัด นายอรรถพล ชำนาญเวชกิจ ผจก.โครงการ/ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการมาให้ความรู้ความเข้าใจในการได้ประโยชน์จากโครงการที่ทำการศึกษาและคณะทำงาน พร้อมด้วยประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังผลการศึกษาโครงการฯ ทั้งนี้ ช่วงหลายปีที่ผ่านมาในพื้นที่ อ.สวี ได้รับความเสียหายทั้งจากน้ำท่วมในฤดูฝน จนเกิดน้ำหลากท่วมในหลายพื้นที่ และฤดูร้อนก็ทวีปัญหาจากภัยแล้งที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จนส่งผลกระทบส่งความเสียหายให้แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก จึงได้ร่วมจัดทำหนังสือยื่นต่อ รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ดำเนินการศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ อ.สวี ทั้งระบบ

           ทั้งนี้ จากการศึกษาลักษณะกายภาพปัญหาของพื้นที่ อ.สวี ที่มีพื้นที่ครอบคลุม 928.42 ตารางกิโลเมตร พบปัญหาแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ที่ต้องหาโครงการเพื่อมาแก้ไข แบ่งออก 3 ระยะประกอบด้วย ระยะสั้น 1-5 ปี มี 12 โครงการ ,ระยะกลาง 6-10 ปี มี 22 โครงการและระยะยาว 11-20 ปี มี 8 โครงการ สำหรับโครงการเร่งด่วนที่คณะศึกษาได้ลงพื้นที่ศึกษามีองค์ประกอบของโครงการต่างๆทั้งระบบ ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำ 22 โครงการ ,ประตูระบายน้ำ 5 โครงการ ,ฝาย 2 โครงการ ,อาคารบังคับน้ำ 2 โครงการ ,คลองผันน้ำ 2 โครงการ ,อุโมงค์ผันน้ำ 1 โครงการ ,คลองเชื่อมลำน้ำ 3 โครงการ ,ปรับปรุงตลิ่งริมคลอง 4 โครงการและโครงการแก้มลิง 1 โครงการ โดยเฉพาะโครงการที่จะต้องทำอย่างเร่งด่วนนั่นคือ “โครงการประตูระบายน้ำบ้านแก่งกระทิง” เพราะโครงการดังกล่าวสามารถควบคุมการระบายน้ำที่ให้ประโยชน์แก่เกษตกรที่ครอบคลุมพื้นที่มากถึง 6,200 ไร่ ทั้งนี้ยังต้องมีโครงการขุดลอกคลองลอกตลิ่งเสริม เพื่อให้สามารถรองรับการระบายน้ำและกักเก็บน้ำในปริมาณที่เพิ่มขึ้น อันจะไปช่วยลดผลกระทบน้ำล้นตลิ่งทั้ง 2 ฝั่งในหน้าน้ำหลากได้ในอนาคต

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!