นครปฐม-ปลงผมนาคโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ

นครปฐม-ปลงผมนาคโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ

ภาพ-ข่าว:บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

             วันที่ 21 เมษายน 2567 ที่วัดสำโรง ต.สำโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีปลงผมนาคโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม ตลอดจนพ่อแม่ ผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
             ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้จังหวัดดำเนินโครงการ และประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กเยาวชนไทยที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือมีอายุ 12-19 ปี เข้าร่วมโครงการสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดที่จังหวัดกำหนด
            ในส่วนจังหวัดนครปฐม มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 102 คน โดยกำหนดจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2567 ณ วัดสำโรง ตำบลวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
             สำหรับในวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. จะมีพิธีมอบผ้าไตร และเวลา 13.00 น. พิธีบรรพชาสามเณร วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. พิธีทำบุญตักบาตร และวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. พิธีลาสิกขา ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดสำโรง อ.นครชัยศรี ตามลำดับ
              จึงขอเชิญประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมงาน โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ตามวันและเวลาดังกล่าว สำหรับผู้ประสงค์จะร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ ณ สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 ดังนี้ ผ้าไตรจีวรสามเณร ชุดละ 1,000 บาท ภัตตาหารเช้า วันละ 5,000 บาท ภัตตาหารเพล วันละ 8,000 บาท น้ำปานะ วันละ 2,000 บาท โดยท่านสามารถรวบรวมเงินและทำบุญในนามส่วนราชการ/หน่วยงานได้ และออกใบอนุโมทนาบัตรของวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!