นครสวรรค์-สภาวัฒนธรรมฯทำบึนทึกข้อตกลงกับ สวท.ฯแลกเปลี่ยนข่าวสาร

นครสวรรค์-สภาวัฒนธรรมฯทำบึนทึกข้อตกลงกับ สวท.ฯแลกเปลี่ยนข่าวสาร

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

              เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. นายพันศักดิ์ ศรีทอง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายอารีย์ ลอยเมฆ รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ลงนามความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ด้วยการส่งข่าวสารกิจกรรมของสภาวัฒนธรรมในพื้นที่ให้กับ สวท.นครสวรรค์ เพื่อนำเผยแพร่ทางสื่อวิทยุกระจายเสียง และสื่อโซเชียล เพจ Facebook Tiktok Youtube Twitter ของสวท.นครสวรรค์ โดยมี ว่าที่ ร.ต.หญิงศศิวิมล บริบุญวงค์ ผอ.สวท.นครสวรรค์ นางเบ็ญจมาส บุญเทพ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมลงนาม MOU ในครั้งนี้
             ทั้งนี้การทำ MOU มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านวัฒนธรรมสู่ประชาชน สร้างความเข้าใจในการร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของไทยให้คงอยู่ ทั้งยังเป็น Soft Power อีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถทำให้ชาวต่างชาติสนใจมาเที่ยวชมวัฒนธรรมไทย อันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!