ประจวบคีรีขันธ์-หลายฝ่ายร่วมบูรณาการร่วมประชุม เพื่อแก้ไขปัญหาทางรถไฟ ที่ยังสร้างไม่เสร็จ

ประจวบคีรีขันธ์-หลายฝ่ายร่วมบูรณาการร่วมประชุม เพื่อแก้ไขปัญหาทางรถไฟ ที่ยังสร้างไม่เสร็จ

ภาพ-ข่าว:พิสิษฐ์ รื่นเกษม

             วันนี้ 19 เมษายน 2567 เวลา 15.30 น. นายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอบางสะพาน ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง มี นายประมวล พงศ์ถาวราเดช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต 3 นายชรินทร์ กาญจนรัตน์ สมาชิกสภาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต 4 นายสมศักดิ์ ชูศรี ปลัดอำเภอประจำตำบลพงศ์ประศาสน์ นายวรวิทย์ ดวงแก้ว ปลัดอำเภอฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม นายธนาชัย บัวช่วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ นายบุญธรรม ขาวปลอด กำนันตำบลพงศ์ประศาสน์ นายสมนึก พลังการ สารวัตรแขวงบำรุงทางบ้านกรูด นายศิริชัย วาจารัตน์ ผู้ประสานงานโครงการ ฯ สมาชิก อบต.ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
              ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือและร่วมกันหาแนวทาง ในการแก้ไขปัญหา กรณี ตามที่สื่อข่าวประจวบ เมื่อวันที่ 2 เมษายน2567 ได้มีประเด็นสอบถามถึงการก่อสร้างทางข้ามรถไฟบ้านหินกอง หมู่ที่ 2 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ฝากถึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมาชิกสภาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ นายอำเภอช่วยเป็นปากเสียงให้ประชาชน ซึ่ง เดือน พฤษภาคม 2567 นี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย จะหมดสัญญากับผู้รับจ้างดังกล่าว
               สรุปที่ประชุมมีมติในการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ดังนี้ 1.ผู้ประสานงานโครงการฯรับไปดำเนินการทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างให้ผู้รับจ้างก่อสร้างทางข้ามรถไฟ ให้แล้วเสร็จภายใน 7 พฤษภาคม 2567
2.องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ยินดีสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างทางลอดรถไฟ ซึ่งใช้งบประมาณประมาณ 500,000 บาท โดยจะทำหนังสือไปถึงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ในการก่อสร้าง 3. ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ประสานงานโครงการฯ เพื่อไปหารือกับผู้รับจ้างในการทำทางลอดรถไฟชั่วคราว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านในเบื้องต้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!