กาญจนบุรี-สสจ.ร่วมต้อนรับการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

กาญจนบุรี-สสจ.ร่วมต้อนรับการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ภาพ-ช่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

           เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 19 เมษายน 2567 ณ. ห้องประชุมมะลิวัลย์ ชั้น 1 อาคารสุรพงษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมต้อนรับนายสมศักดิ์ กรีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และคณะ
           ในการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ในการประชุมมีการติดตามโครงการสนับสนุนการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตามบทบาทนายทะเบียนจังหวัด ปีงบประมาณ 2566 และ 2567

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!