ศรีสะเกษ-พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณฯประทานพวงมาลัยดอกมะลิพร้อมน้ำอบไทยถวายแด่”พระครูโกศลสิกขกิจ”

ศรีสะเกษ-พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณฯประทานพวงมาลัยดอกมะลิพร้อมน้ำอบไทยถวายแด่”พระครูโกศลสิกขกิจ”

ภาพ-ข่าว: ศิริเกษ หมายสุข

              พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณประทานพวงมาลัยดอกมะลิพร้อมน้ำอบไทยถวายแด่พระครูโกศลสิกขกิจ (หลวงพ่อพุฒ วายาโม) วัดไพรพัฒนา ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์
              เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดไพรพัฒนา ตำบลพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงโปรดให้นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้อัญเชิญพวงมาลัยดอกมะลิ พร้อมน้ำอบไทยซึ่งทรงประทานพวงมาลัยดอกมะลิ พร้อมน้ำอบไทยถวายแด่ พระครูโกศลสิกขกิจ (หลวงพ่อพุฒ วายาโม) วัดไพรพัฒนา ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ โดยมี นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เชิญพวงมาลัยดอกมะลิ พร้อมน้ำอบไทยถึงวัดไพรพัฒนา เชิญพวงมาลัยดอกมะลิ พร้อมน้ำอบไทยตั้งหน้าโต๊ะหมู่หน้าพระฉายาลักษณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
               ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางออกจากโรงเรียนบ้านไพรพัฒนา ไปยังวัดไพรพัฒนา ประกอบพิธีทางศาสนา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เชิญพวงมาลัยดอกมะลิ พร้อมน้ำอบไทย ถวายแด่พระครูโกศลสิกขกิจ พร้อมทั้งสรงน้ำอบไทย
              หลังจากนั้น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนชาวอำเภอภูสิงห์ ได้ร่วมกันสรงน้ำเพื่อขอพรจากพระครูโกศลสิกขกิจ และได้มีการทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย โดยมีนายสุริยา บุตรจินดา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายอัครนันท์ นนทา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ จ่าเอกสมควร สิงห์คำ นายอำเภอภูสิงห์ นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนมาร่วมพิธีจำนวนมาก
               พระครูโกศลสิกขกิจ (หลวงพ่อพุฒ วายาโม) กล่าวอนุโมทนาว่า อาตมาภาพพระครูโกศลสิกขกิจ (พุฒ วายาโม) เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) คณะสงฆ์ วัดไพรพัฒนา อุบาสก อุบาสิกา พี่น้องประชาชนชาวอำเภอภูสิงห์มีความปลื้มปิติยินดีเป็นล้นพ้นที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ได้ทรงพระเมตตาประทานน้ำอบไทยพร้อมมาลัยดอกมะลิมาถวาย ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ปี 2567 นี้นำมาซึ่งความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ และถือโอกาสนี้ขอถวายพระพรพระองค์ท่านให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอภูสิงห์ หัวหน้าส่วนราชการทุกๆ ท่าน ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมีอายุวรรณะ สุขะ พละ หรือคิดปรารถนาสิ่งใด ขอให้ความคิดความปรารถนานั้นจงเป็นผลสำเร็จจงทุกประการเทอญ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!