อุบลราชธานี-รองพ่อเมืองฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ จนท.จุดตรวจ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

อุบลราชธานี-รองพ่อเมืองฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ จนท.จุดตรวจ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดอุบลราชธานี

                วันที่ 14 เม.ย.2567 เวลา 09.30 น.นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฎิบัติงาน และออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลัก จุดบริการ และด่านชุมชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ในพื้นที่ อำเภอกุดข้าวปุ้น อำเภอเขมราฐ อำเภอโพธิ์ไทร และอำเภอนาตาล พร้อมนำอาหาร และน้ำดื่ม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ได้กล่าวขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจทุกท่าน และขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งต่อไป
               ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนให้มีความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ไม่ขับรถเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด ไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ไม่ขับรถย้อนศร และไม่แซงในที่คับ ขัน สวมหมวกนิรภัย ไม่ใช้รถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ปลอดภัย ขับรถอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับ และ ไม่ขับขี่รถขณะเมาสุรา เดินทางไปสู่ที่หมายอย่างปลอดภัย โดยจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567
               ภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุด พ.ศ. 2567 ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี มีมาตรการควบคุมเข้มข้น ในการกวดขันวินัยจราจร ช่วงระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” แบบเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในลักษณะ “ยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach)” เพื่อควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งด้านคน ถนน ยานพาหนะ และสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด และให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางทุกมิติ ประกอบด้วย มาตรการ5ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!