สุพรรณบุรี-เปิดงานเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์สุพรรณบุรีเย็นชุ่มฉ่ำ

สุพรรณบุรี-เปิดงานเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์สุพรรณบุรีเย็นชุ่มฉ่ำ

ภาพ-ข่าว:มงคล/พงศกร สว่างศรี/นิกร สิงห์พิมาตร์

               นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานเปิดงาน “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี” ประจำปี 2567 โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมงานกันอย่างคึกคัก บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนรศวรมหาราช หน้าวัดไชนาวาส หลังพิธีเปิด ประกอบพิธีสรงน้ำหลวงพ่อโตทองคำ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร มีขนาดความสูง 23 นิ้ว ปางป่าเลไลยก์ หุ้มด้วยทองคำแท้สวิส 99.99 % ทองคำหนัก 5.715 กก. มูลค่ากว่า 15 ล้านบาท หนึ่งปีมีครั้งเดียว สรงน้ำพระสงฆ์ และพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
             จากนั้นขบวนแห่หลวงพ่อโตทองคำ ขบวนแห่สงกรานต์ ขบวนแห่รถบุปผชาติ ของส่วนราชการจังหวัด และอำเภอ 10 อำเภอ ที่สอดแทรกวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของแต่ละอำเภอ จัดขบวนแห่ของส่วนราชการจังหวัด/อำเภอทุกอำเภอ และปล่อยขบวนแห่จากบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน้าวัดไชนาวาส เคลื่อนขบวนไปตามเส้นทางถนนรอบตัวเมืองสุพรรณบุรี สิ้นสุดที่สะพานอาชาสีหมอกและขบวนแห่จะกลับมารวมกันที่ เวทีกลาง บริเวณศูนย์อนุรักษ์ พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรี
              พร้อมเปิดพื้นที่เล่นน้ำปลอดภัย สนุก 3 วัย ไร้แอลกอฮอล์ เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์สุพรรณบุรี ปิดถนนสวนกล้วย อุโมงค์น้ำ ปาร์ตี้โฟม 13-17 เมษายน2567 สำหรับเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ หลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ชวนแต่งไทย ลายดอก เล่นน้ำอย่างสุภาพ ได้สนุกกันทั้ง 3 วัย ทั้งวัยเด็ก วัยรุ่นและสูงวัย โดยเฉพาะนุ่งไทย ลายดอก ปาร์ตี้โฟมแห่งเดียวในสุพรรณบุรี
                ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการห่องเหี่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ร่วมกับส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาเอกชน ไต้กำหนดจัดงาน “เย็นทั่วหล้า มหาลงกรานต์ สุพรรณบุรี” ประจำปี 2567 ขึ้น ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2567 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเหณีและวัฒนธรรมฮันติงามให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเหณี ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้รับรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย
                ส่วนการจัดงานครั้งนี้เป็นการทำงานร่วมกัน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในท้องถิ่น ประกอบด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการในจังหวัด และหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ชนบธรรมเนียมประเทณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ภาคกลางคืนวันที่ 13 เม.ย.ชมการประกวดเทพีสง กรานต์ จัดขึ้นโยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ชมการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินมากมายทุกค่ำคืน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!