กาฬสินธุ์-วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรีจัดงานบุญผ้าป่าสามัคคีครบรอบ 28 ปี

กาฬสินธุ์-วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรีจัดงานบุญผ้าป่าสามัคคีครบรอบ 28 ปี

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดกาฬสินธุ์

              วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสมาคมครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า คณะกรรมการวิทยาลัยฯ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน จัดงานบุญผ้าป่าสามัคคี เนื่องในโอกาสครบรอบสถาปนา 28 ปี ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ และสื่อทัศนะอุปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนในอาคารเรียน
              ที่วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ นายวิทวัต ปัญจมะวัต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดงานบุญผ้าป่าสามัคคี เนื่องในโอกาสครบรอบสถาปนา 28 ปี วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี โดยมีนายจำลอง ภูนวนทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.กาฬสินธุ์ เขต 3 นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอหนองกุงศรี นายสุรวัจน์ ปิติจรัสเชาว์กุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี หัวหน้าส่วนราชการ ศิษย์เก่า และประชาชน ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคัก
             นายวิทวัต ปัญจมะวัต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า การจัดงาน ผ้าป่าเพื่อการศึกษาสามัคคี 28 ปี วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรีครั้งนี้ เนื่องจากวิทยาลัยฯได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2566 เพื่อจัดสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการ 4 ชั้น 20 ห้องปฏิบัติการ โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนของปี พ.ศ. 2566 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงกลางเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ 2567 รวมระยะเวลาการก่อสร้าง 420 วัน ซึ่เป็นงอาคารเรียนปฏิบัติการ 4 ชั้น
             โดยอาคารดังกล่าวยังไม่ได้มีวัสดุคุรุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอน เช่น โต๊ะเรียน เก้าอี้ พัดลม และสื่อโสตทัศนะอุปกรณ์ ทำให้อาคารเรียนปฏิบัติการ 4 ชั้น เมื่อสร้างแล้วเสร็จ ยังไม่สามารถที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ จึงได้จัดงานผ้าป่าเพื่อสามัคคี 28 ปี วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรีขึ้น โดยทุกภาคส่วนที่ร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาสถานศึกษาแห่งนี้ เพื่อให้เจริญก้าวหน้า เพื่อเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงศักยภาพของสถานศึกษาที่มีความสามารถในการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
              ด้านนายสุรวัจน์ ปิติจรัสเชาว์กุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี กล่าวว่า วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี ร่วมกับสมาคมครูผู้ปกครองและศิษย์เก่าวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี คณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี และภาครัฐ เอกชน และประชาชน ภายในพื้นที่อำเภอหนองกุงศรี และพื้นที่ใกล้เคียง จัดงานผ้าป่าเพื่อการศึกษาสามัคคี 28 ปี วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี เพื่อระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนในการจัดหาวัสดุคุรุภัณฑ์และสื่อทัศนะอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนในอาคารเรียน 4 ชั้น 20 ห้องปฏิบัติการที่จะกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ขณะนี้

             สำหรับกิจกรรมผ้าป่าเพื่อการศึกษาสามัคคี มีทั้งกิจกรรมคอนเสิร์ตเพื่อการกุศล กิจกรรมการจัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญที่ระลึก พระพุทธคุณศรี 28 ปี วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี กิจกรรมการจำหน่ายเสื้อที่ระลึกงานผ้าป่าเพื่อการศึกษาสามัคคี 28 ปี วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี และกิจกรรมมิตติ้ง ปลาแดก ครั้งที่ 1 ของชมรมหนองกุงศรีเอ็นดูโร่และกระนวนเอ็นดูโร่

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!