อยุธยา-ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้ ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ผู้สูงอายุ และนักเรียนทุน ในพื้นที่อำเภอบางบาล

อยุธยา-ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้ ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ผู้สูงอายุ และนักเรียนทุน ในพื้นที่อำเภอบางบาล

ภาพ-ข่าว นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อม พม.ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้ ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ผู้สูงอายุ และนักเรียนทุน ในพื้นที่อำเภอบางบาล จำนวน 4 ราย

                   เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 11 เมษายน 2567 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางเตือนใจ ตรีบุบผา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางสาวนฤมล พงษ์สภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอำเภอบางบาล สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพระ นครศรีอยุธยา สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฝ่ายปกครองอำเภอบางบาล สาธารณสุขอำเภอบางบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้ ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ผู้สูงอายุ และนักเรียนทุน ในพื้นที่อำเภอบางบาล จำนวน 4 ราย
                   ประกอบด้วย 1.นางสาวนัชชา ปัญโญ อายุ 17 ปี อยู่บ้านเลขที่ 26 หมู่ 4 ตำบลบางหลวง อำเภอบางบาล ผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ ป่วยด้วยโรค เนื้องอกที่ขอบตาด้านขวา ก้อนเนื้อโตตามตัว ระคายเคืองขณะกระพริบตา และมีน้ำตาไหล ต้องการผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออก รับการรักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 2.นางสำราญ หาศักดิ์ศรี อายุ 86 ปี อยู่บ้านเลขที่ 12/1 หมู่ 2 ตำบลบางหลวงโดด อำเภอบางบาล เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว 3.นายวีระภัทร กิจนาที อายุ 18 ปีนักเรียนทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.) ตามโครงการ 72 ทุนการศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา และ4.นางเยาว์ เกิดญาติ อายุ 62 ปี ผู้ยากไร้ อยู่บ้านเลขที่ 66 ม.9 ต.กบเจา อ.บางบาล ตามโครงการ “ซ่อม สร้างสุข“ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
                โดยมีความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย เนื่องจากมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ไม่ปลอดภัยต่อการพักอาศัย โดยอำเภอขอรับงบประมาณในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจากเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ในการซ่อมแซมพื้นบ้าน บันได และหลังคา ให้มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยขึ้น ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานอื่นๆ ที่ได้ร่วมลงพื้นที่ ร่วมมอบเงินช่วยเหลือและเครื่องอุปโภคบริโภคในเบื้องต้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!