บุรีรัมย์-พช.กระสัง จัดพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน(ผ้าลายสิริวชิราภรณ์)”

บุรีรัมย์-พช.กระสัง จัดพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน(ผ้าลายสิริวชิราภรณ์)”

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

               วันที่ 10 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมอำเภอกระสัง ชั้น 2 นายเทิดพันธ์ ครอบทอง นายอำเภอกระสัง เป็นประธานในพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” พร้อมด้วยส่วนราชการอำเภอกระสัง เข้าร่วมพิธีรับลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” โดยพร้อมเพรียงกัน ในการนี้ นางกนกอร โพธิ์สิงห์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมาย นายทองใจ ปุยไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ พร้อมด้วย นางสุวรรณ สุกตะกั่ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมกิจกรรม
              นางพนิดา อุระศิลป์ พัฒนาการอำเภอกระสัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการจัดกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมเข้าร่วมพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” จำนวน 23 กลุ่ม และ ตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลทั้ง 11 ตำบล รวม 33 กลุ่ม เพื่อเป็นการสนองในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงมีพระเมตตาพระราชทานแบบลายผ้าให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค ได้นำไปเป็นต้นแบบ และพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นให้ร่วมสมัย นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้กระจายสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง และยั่งยืน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!