ร้อยเอ็ด-สพป.รอ 1 นำจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 63

ร้อยเอ็ด-สพป.รอ 1 นำจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 63

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

            เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายกิตติภูมิ อุทสาร รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วย นางอรวรรณ หงส์พันธุ์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางสาววราภรณ์ ขจรพงศ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 63 จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
             เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2567 ซึ่งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทหาร ตำรวจประชาชนจิตอาสาจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!