นครปฐม-ผอ.ร.ร.ราชินี มอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นครปฐม-ผอ.ร.ร.ราชินี มอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาพ-ข่าว:บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

               ที่หอประชุม 100 ปีโรงเรียนราชินีบูรณะ ว่าที่ร้อยตรีมนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ได้เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนางสาวอาภามาส นิโกรธา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นผู้กล่าวรายงาน ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนที่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมพิธี
               ภายหลังประธานในพิธีได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 526 คน เรียบร้อยแล้ว ตัวแทนนักเรียนได้กล่าวแสดงความรู้สึก จากนั้นนักเรียนทุกคนร่วมกันสวดฉันท์ นมัสการอาจริยคุณเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อคุณครูโดยพร้อมเพรียงกัน
               ทั้งนี้ว่าที่ร้อยตรีมนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธี ได้กล่าวแสดงความชื่นชมต่อความสำเร็จ ซึ่งเป็นผลตอบแทนความวิริยะอุตสาหะอันยาวนานตลอดมาของนักเรียน และในปีการศึกษานี้มีนักเรียนผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รอบที่ 1 (Portfolio) ได้แล้วจำนวน 248 คน ย่อมเป็นการแสดงให้ถึงความสำเร็จของนักเรียน ซึ่งนำความภาคภูมิใจมาสู่ครูและสถานศึกษา และขอให้นักเรียนประสบความสำเร็จในโอกาสต่อๆ ไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!