ร้อยเอ็ด-จัดพิธีมุทิตาสักการะทำบุญอายุวัฒนมงคล 62 ปี 36 พรรษา หลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล

ร้อยเอ็ด-จัดพิธีมุทิตาสักการะทำบุญอายุวัฒนมงคล 62 ปี 36 พรรษา หลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

           วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมหามงคลทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ 62 ปี 36 พรรษา หลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล ณ ศาลาทานบารมีวัดวิมลนิวาส อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระเทพวชิรวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ) เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ คณะศิษยานุศิษย์ และพุทธ ศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วม
           หลวงพ่อพระครูวิมล บุญโกศล ประธานมูลนิธิบุญโกศล เจ้าอาวาสวัดวิมลนิวาส ถือเป็นพระสงฆ์ผู้มีความเมตตากับพุทธศาสนิกชน กลุ่ม องค์กรต่างๆ ซึ่งได้สร้างถาวรวัตถุ ปูชนียวัตถุ รวมถึงให้ความเมตตาไถ่ชีวิตโคมอบให้ชาวบ้านที่มีฐานะยากจนนำไปเลี้ยงเพื่อประกอบอาชีพ ซึ่งได้ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปี อีกทั้งยังสร้างลานกีฬาให้เยาวชน และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และยังถวายปัจจัยเพื่อสนับสนุนสถานศึกษา สร้างอาคารโรงพยาบาลและสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ตลอดมา
           สำหรับการจัดงานมหามงคลอายุวัฒนมงคล ในครั้งนี้ หลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล พร้อมด้วย คณะสงฆ์ และศิษยานุศิษย์ ได้กำหนดจัดงานมุทิตาสักการะ เพื่อเป็นการแสถงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาจิตต่อพ่อ แม่ ครูอาจารย์ ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาพร้อมใจร่วมทำบุญและน้อมถวายแด่หลวงพ่อ เพื่อการทำประโยชน์ต่อสาธารณะกุศลต่างๆ
           พิธีประกอบด้วย การไถ่ชีวิตโค 5 ตัว (ตัวละ 25,000 บาท) และหลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล ได้มอบพวงมาลัย ของขวัญ ให้โยมมารดา (คุณแม่บุญเกิด เอื้อทัดทาน) จากนั้นประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน น้อมถวายอาจาริยบูชา และมอบเงินสนับสนุนโครงการอบรมสมาธิสำหรับ อสม.สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ปี 2567 ทั้ง 20 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเงินจำนวน 153,000,000 บาท
            นอกจากนี้ ยังได้มอบเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร ,10 ลิตร รวม 10 เครื่อง ให้กับรพ.สต.คลีนิกคโรคยา สำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย และระยะพักฟื้น และมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง แพมเพิส จำนวน 300 ชุด ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้พิการ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!