ชุมพร-นำจิตอาสาพัฒนาหาดทุ่งวัวแล่นต้อนรับนักท่องเที่ยวงานโลกทะเล ประจำปี 2567

ชุมพร-นำจิตอาสาพัฒนาหาดทุ่งวัวแล่นต้อนรับนักท่องเที่ยวงานโลกทะเล ประจำปี 2567

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดชุมพร

          เมื่อเวลา 15.00 น. วันนี้ (18 มี.ค.67) นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายธนนท์ พรรพีภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายวิทยา เขียวรอด ปลัดจังหวัดชุมพร และนายเจริญโชค พรหมชุติมา อำเภอปะทิว นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จิตอาสาพระราชทาน นักเรียน ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ทำความดีด้วยหัวใจ” ปรับปรุงภูมิทัศน์ชาดหาดทุ่งวัวแล่น เนื่องในวันท้องถิ่นไทย พร้อมทั้งเตรียมพื้นที่เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว สำหรับการจัดงาน “โลกทะเลชุมพร” ครั้งที่ 31 ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่บรรจุไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้แก่ประชนในพื้นที่ พร้อมเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เกิดความประทับใจ เพื่อขยายกลุ่มนักท่องเที่ยว กระตุ้นการท่องเที่ยวให้ขยายตัวและเกิดความยั่งยืนต่อไป
          นอกจากนี้ วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี ยังถูกกำหนดให้เป็น “วันรีไซเคิลโลก : Global Recycling Day” ซึ่งถูกก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 2558 โดย องค์กร Global Recycling Foundation มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความสำคัญของการรีไซเคิล และสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อมาได้รับการยอมรับจาก องค์การสหประชาชาติ (United Nations) และ The Bureau of International Recycling ในปี 2561 กำหนดให้วันดังกล่าวเป็นโอกาสในการสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบของขยะต่อสิ่งแวดล้อม และกระตุ้นให้ผู้คนดำเนินการเพื่อปกป้องโลกสำหรับคนรุ่นต่อไปในอนาคตอย่างเป็นทางการ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!