นครนายก-โรงพยาบาลฯรับมอบรถฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยอัจฉริยะ

นครนายก-โรงพยาบาลฯรับมอบรถฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยอัจฉริยะ

ภาพ-ข่าว:สมบัติ เนินใหม่/รัชชานนท์ เนินใหม่

“เซฟทุกนาทีชีวิต…ด้วยนวัตกรรม” SMART AMBULANCE

           โรงพยาบาลนครนายก และโรงพยาบาลองครักษ์ รับมอบรถฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยอัจฉริยะ “เซฟทุกนาทีชีวิต…ด้วยนวัตกรรม” SMART AMBULANCE พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ จากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ(กทบ.) เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของโรงพยาบาลในพื้นที่ จำนวน 2 คัน
            ที่ห้องประชุมละออ – เฉลิม โรงพยาบาลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก นายสุภกิณห์ แวงชิน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี ในการส่งมอบรถฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยอัจฉริยะให้แก่ 2 หน่วยงาน นายแพทย์ชาติชาย คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก นายแพทย์สุภาพ มะเครือสี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลองครักษ์ ได้กล่าวขอบคุณในการรับมอบรถฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยอัจฉริยะ
             จากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ(สทบ.) เพื่อให้ใช้ในการดูแลผู้ป่วยและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของโรงพยาบาลในพื้นที่ จำนวน 2 คัน ให้กับโรงพยาบาลนครนายก และโรงพยาบาลองครักษ์ เพื่อรองรับการออกปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ป่วยอุบัติเหตุหรือฉุกเฉินของโรงพยาบาลซึ่งมีความจำเป็นต้องส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลและนำไปปฏิบัติภารกิจการบริการทางการแพทย์ตลอดจนช่วยเหลือครอบครัวประชาชนทั่วไปที่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ในพิธีดังกล่าวได้มี ประธานหอการค้าจังหวัดนครนายก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร จังหวัด นครนายก เขต 2 คุณชัชฎาพร อินทรสุวรรณ ผู้จัดการโครงการพัฒนาเมือง นายธนันชัย บุญมาก ผู้อำนวยการ สทบ. สาขาเขต 11 ร่วมในพิธีดังกล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!