ประจวบคีรีขันธ์-“ออแกไนซ์”งานวัดฯ”แฉ”ส่วยนักบินอ้างสื่อเคลียร์ปาโป่ง..!!

ประจวบคีรีขันธ์-“ออแกไนซ์”งานวัดฯ”แฉ”ส่วยนักบินอ้างสื่อเคลียร์ปาโป่ง..!!

ภาพ-ข่าว:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ/พิสิษฐ์  รื่นเกษม

สถานที่วัดขออนุญาตไม่ได้..!!!ออแกไนซ์งานวัดฯ “แฉ” ส่วยนักบินอ้างสื่อเคลียร์ปาโป่ง..ไม่จ่ายสั่ง จนท.ปิดงานเสียหายนับแสนบาท

               วันนี้ (15 มี.ค.67) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “เฮียนะ”เจ้าของงานอีเว้นท์จัดกิจกรรม ปาโป่ง ปาเป้า ตามงานวัดในพื้นที่จังหวัดประจวบฯ สุดทน..!! หอบเอกสารเป็นสลิปการโอนจ่ายเงินเข้าบัญชีของแก๊งอ้างตัวเป็นนักข่าวส่วนกลางนำมาให้ผู้สื่อข่าวดู โดยมีการโอนเงินจ่ายเข้าบัญชีต่างเวลาร่วมหลายหมื่นบาท บางรายส่งสิงห์นักบินเข้ามาในงานเดินนับร้านขอเคลียร์เก็บค่าคุ้มครอง หากไม่จ่ายจะดำเนินการแจ้งฝ่ายปกครองท้องที่นั้นๆให้นำกำลังเข้าจับกุมและปิดกิจกรรมดังกล่าว เนื่องจากอ้างว่าผิดกฎหมาย พรบ.การพนัน บัญชี ข.หรือประเภท 2. ขณะที่ฝ่ายปกครองรับแจ้ง เชื่อว่าเป็นนักข่าวจริงจึงเกิดความเกรงใจ โดยพฤติกรรมของกลุ่มคนจำพวกที่อ้างตัวเป็นสื่อ มักมีพฤติการณ์เที่ยวตระเวนเดินสายไปตามต่างจังหวัดฯที่มีการจัดงานประจำปีของทางวัด หากเจอกิจกรรมภายในวัดที่มีการจัดให้มีการละเล่น ปาโป่ง ปาเป้า ก็จะเข้าไปเคลียร์กับเจ้าของงานให้จ่ายส่วยค่าคุ้มครองเป็นจำนวนเงินครั้งละหลายหมื่นบาท หากไม่จ่ายจะสั่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนำกำลังเข้าจับกุม
               ขณะที่กลุ่มชมรมผู้สื่อข่าวในจังหวัดฯ ขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบพฤติการณ์ของแก๊งดังกล่าว หากมีพฤติกรรมตามอ้างจริงขอให้ดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด เนื่องจากทำ ให้องค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชนและวิชาชีพผู้สื่อข่าวเสื่อมเสีย ขณะที่กระแสโซเชี่ยลจากเพจดังรายหนึ่งโดยใช้ชื่อว่า”ต้อย สุโขทัย”พูดถึงกลุ่มแก๊งส่วยนักบินที่อ้างเป็นนักข่าวส่วนกลางเที่ยวเดินเคลียร์กิจกรรมการละเล่นปาโป่ง ปาเป้าตามงานวัดทั่วประเทศ โดยจังหวัดประจวบฯเป็นอีกแห่งหนึ่งที่ถูกพูดถึงว่ามีพวกแก๊งส่วยนักบินเข้ามาเก็บค่าคุ้มครอง โดยในคลิป “ต้อย สุโขทัย”เล่าถึงพฤติกรรมของกลุ่มคนจำพวกนี้ว่า กลุ่มนี้มีการแบ่งการทำงานร่วมกันเป็นทีม จะมีผู้สั่งการอยู่เบื้องหลัง จากนั้นจะส่งสิงห์นักบินที่เป็นบริวารของตนตระเวนไปตามวัดต่างๆทั่วทุกจังหวัดฯที่มีการจัดงานประจำปีวัดฯ พวกนี้ทำกันมานานแต่ทางวัดและคณะผู้จัดยอมจ่ายเพราะเห็นว่าจำนวนเงินเล็กน้อย พอนานวันยิ่งได้ใจเริ่มตีตั๋วก้อนใหญ่ขึ้นบังคับต้องจ่ายต่อร้านร่วมหลายหมื่นบาท
              ด้านเพจเฟสบุ๊คของ “ต้อย สุโขทัย”เล่าต่อและยอมรับว่าการพนันประเภท ข. ที่พวกตนทำอยู่นั้นผิดกฎหมาย แต่หากมองว่าการที่ฝ่ายปกครองอนุโลมให้คณะกรรมการแต่ระวัดฯจัดให้มีกิจกรรมตักปิงปอง, วงล้อพาโชค บิงโก ภายในวัดเป็นการหารายได้เข้าวัดเพื่อนำเงินไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานั้น ก็ควรจะอนุโลมให้ผู้ประกอบการ ปาโป่ง ปาเป้า ขออนุญาตออกใบประกอบกิจการดังกล่าวให้ถูกต้อง หากทางมหาเถรสมาคมพระพุทธศาสนาเห็นควรเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมงานประจำปีของวัด และยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดฯนั้นๆ ทั้งยังเป็นการตัดวงจรส่วยนักบินทุกจำพวกมิให้มีช่องทางหากินโดยผิดกฎหมาย โดยเรื่องนี้หากผู้ประกอบการประเภท ข.รวมตัวในหลายจังหวัดฯรวบรวมเอกสารนำปัญหาดังกล่าวยื่นไปยังผู้ที่เกี่ยวของในรัฐบาลให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของบัญชี ข.ของ พรบ.การพนัน ให้อนุโลมขอออกใบอนุญาตเหมือนกิจกรรมงานกาชาดและอื่นๆที่รัฐจัดขึ้น เพื่อให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกันหากผู้ประกอบการดังกล่าวรับได้
               ด้านนายสุรวิทย์ อินวงลาด หน.บริหารงานปกครองอำเภอเมืองประจวบฯ เปิดเผยว่า ในส่วนของงานปกครองภายใต้การกำกับดูแลด้าน พรบ.การพนัน พ.ศ.2478 กฎหมายระบุห้ามมิให้อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันที่ระบุไว้ในบัญชี ก. และบัญชี ข. หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันตามกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมเนื่องจาก พรบ.การพนันจำแนกออกไว้หลายมาตรา แต่หากพิจารณาเห็นว่า สถานที่ใดสมควรจะอนุญาตภายใต้ขอบังคับเงื่อนไขการเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ข. เจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเห็นสมควรก็สามารถทำได้ หากไม่ผิดต่อกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้
             ในส่วนของกิจกรรม”ปาโป่งหรือปาเป้า”นั้นซึ่งมักจะพบเห็นในงานรื่นเริงหรืองานประเพณีต่างๆหรือจัดขึ้นตามงานประจำปีของวัดฯโดยทั่วไปจัดอยู่ใน พรบ.การพนันในบัญชี ข.หรือประเภท 2. ซึ่งสามารถขอใบอนุญาตให้เล่นได้ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอแต่ละท้องที่นั้นๆ หากไม่ผิดต่อเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด หลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดฯพิจารณาเห็นสมควร ส่วนใหญ่มักจะขออนุญาตได้หากกิจกรรมนั้นไม่จัดอยู่ในสถานที่ต้องหาม เช่น กิจกรรมงานกาชาดและอื่นๆซึ่งจัดว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภายในพื้นที่นั้นๆ แต่ก็ต้องอยู่ในข้อกำหนดควบคุมดูแลเรื่องของเยาวชนอายุต่ำกว่ากฎ หมายกำหนด ส่วนพื้นที่ภายในบริเวณวัดทางอำเภอไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ เนื่องจากผิดกฎหมายตามที่มหาเถรสมาคมของสำนักพุทธศาสนาระบุไว้ในกฎกระทรวง นายสุรวิทย์กล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!