“ตำรวจไซเบอร์”รวบหญิงสำว ใช้บัญชีรับเงินหลอกลวงเหยื่อคืนค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้ำ..!!

“ตำรวจไซเบอร์”รวบหญิงสำว ใช้บัญชีรับเงินหลอกลวงเหยื่อคืนค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้ำ..!!

ภาพ-ข่าว:บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

ตำรวจไซเบอร์ บก.สอท.1 รวบหญิงสำวจำนวนหลำยรำย ถูกใช้เป็นบัญชีรับเงินหลอกลวงเหยื่อคืนค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้ำ พบมีควำมเชื่อมโยงผู้เสียหำยหลำยคดี

             จากกรณีที่มีคนร้ายส่งข้อความ SMS SMS ไปยังผู้เสียหาย โดยแจ้งว่า สามารถขอรับค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนได้ และมีลิ้งค์ส่งมาพร้อมข้อความดังกล่าว ทาให้ผู้เสียหายหลงเชื่อกดรับลิงค์ เมื่อเข้าไปจะมีวีดีโอคลิปที่ผู้บริหารพูดเรื่องการคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า และมีข้อความบอกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อมา ต่อมาจะมีคนร้ายโทรผ่านไลน์มาบอกวิธีการและขอบัตรประชาชน พร้อมแจ้งว่า การขอคืนเงินค่าประกัน จะต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นการไฟฟ้า และกรอกข้อมูลเลขบัญชีพร้อมเพย์ ในระหว่างนั้น คนร้ายก็จะชวนคุยถ่วงเวลา รวมทั้งมีการขอเลขบัญชีธนาคารอื่น และให้ทดลองโอนเงินไปยังบัญชีผู้เสียหาย ซึ่งคนร้ายอ้างว่าเกิดปัญหาที่ไม่สามารถโอนเงินค่าประกันมิเตอร์คืนให้ได้ จะต้องทาให้บัญชีผู้เสียหายให้เหลือเงิน ๐ บาท (ศูนย์บาท) ทาให้ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงได้ทาการโอนเงินตามที่คนร้ายแนะนา ต่อมามีข้อความแจ้งเตือนเงินออกจากบัญชีธนาคาร จึงได้ตรวจสอบพบว่ามีการโอนเงินออกไป จานวน 2 บัญชี ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย โดยถูกโอนเข้าบัญชีคนร้าย จานวน ๖ บัญชี รวมโอนทั้งหมดจานวน 7 ครั้ง ทาให้ได้รับความเสียหาย เป็นจานวนเงิน 1,682,139 บาท
               พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบช.สอท. จึงได้สั่งการ พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.สอท.1 ส่งเจ้าหน้าที่ตารวจสืบสวนสวนหาผู้กระทาผิดมาดาเนินคดีตามกฎหมาย โดยมี พ.ต.อ.ศรายุทธ จุณณวัตต์ รอง ผบก.สอท.1 , พ.ต.อ.ทานุรัฐ คงมั่น รอง ผบก.สอท.1, พ.ต.อ.กฤตัชญ์ บารุงรัตนยศ รอง ผบก.สอท.1 , พ.ต.อ.ปรีดา คงจัด รอง ผบก.สอท.1 , พ.ต.อ.ณัฐภณ จินตะนานุช รอง ผบก.สอท.1 , พ.ต.อ.พิเชียรยศ อรุณพันธกุล ผกก.1 บก.สอท.1 , พ.ต.อ.กฤติน ตปสีโล ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สอท.1 , พ.ต.อ.กฤช กัญชนะ ผกก.2 บก.สอท.1 , พ.ต.อ.ศุภรฐโชติ จาหงษ์ ผกก.3 บก.สอท.1 , พ.ต.อ.คมสัน กันหา ผกก.4 บก.สอท.1 , พ.ต.อ.รชตโชค ลีวาณิชคุณ ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สอท.1 และ พ.ต.อ.ศักราช สาครไพศาล ผกก.ฝอ.บก.สอท.1 ร่วมปฏิบัติการจับกุมคนร้าย
                กระทั่งช่วงเช้าของวันที่ 14 มี.ค.67 ได้ทาการจับกุมผู้ต้องหา จานวน ๓ ราย ในข้อหา “ร่วมกันลักทรัพย์โดยใช้กลอุบาย, ร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน เข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบและข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สาหรับตน , แก้ไขข้อมูล ดัดแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์จนเป็นเหตุให้ได้รับความเสียหาย ร่วมกันใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน, เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตน โดยมิได้มีเจตนาใช่เพื่อตนหรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้องหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้หรือยืมใช้ฯ” อันเป็นความผิดตาม ป.อาญา ม.334 และ 269 , พรบ.คอม.ฯ ม.5,7,9,12/1 และ 14(1) , พรก.มาตราการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ม.9 นอกจากนี้ ยังตรวจสอบพบหมายจับอีก 1 หมาย ของศาลจังหวัดภูเก็ต ในข้อหา “ฉ้อโกงประชาชนและโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!