อยุธยา-เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุยากไร้ นักเรียนทุน และผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์

อยุธยา-เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุยากไร้ นักเรียนทุน และผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์

ภาพ-ข่าว นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุยากไร้ นักเรียนทุน และผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์

            เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 13 มีนาคม 2567 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้แทนนายอำเภอนครหลวง กิ่งกาชาดอำเภอนครหลวง ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาด ไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาธารณสุขอำเภอนครหลวง อสม. ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และฝ่ายปกครองอำเภอนครหลวง ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุยากไร้ นักเรียนทุน และผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ ในพื้นที่ตำบลหนองปลิง และตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวม 4 ราย
             ประกอบด้วย 1. ด.ช.สรวิทย์ ทองนวล อายุ 12 ปี อยู่บ้านเลขที่ 9849 หมู่ 1 ตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีภาวะสมองพิการ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ รักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ทุก 6 เดือน 2.นางจำนงค์ บุญปกครอง อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 112/2 หมู่ 3 ตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สภาพบ้านชำรุดทรุดโทรมและไม่ปลอดภัยต่อการพักอาศัย ตามโครงการ “ซ่อม สร้างสุข“ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
               3. นายรัฐภูมิ มาเกษม อายุ 31 ปี อยู่บ้านเลขที่ 62/4 หมู่ 7 ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง มีอาการผิวหนังลอกตามร่างกาย แสบร้อน ไม่สามารถทำงานได้ รับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ ปัจจุบันรับยาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อโพงและ4.นางสาววิพานิชน์ มณีแสง อายุ 18 ปี ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ป่วยและนักเรียนทุนราชประชานุเคราะห์ ตามโครงการ 72 ทุนการศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ปัจจุบันศึกษาที่โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาอาการป่วยโรคหัวใจและไทรอยด์ รักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
             ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานอื่นๆ ได้ร่วมมอบเงินช่วยเหลือและเครื่องอุปโภคบริโภคในเบื้องต้น พร้อมประสาน สาธารณสุขอำเภอนครหลวง ให้ดูแลเคสที่เป็นผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!