อยุธยา-มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และถังน้ำขนาดใหญ่จำนวนกว่า 100 ใบ มอบให้แก่ผู้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ

อยุธยา-มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และถังน้ำขนาดใหญ่จำนวนกว่า 100 ใบ มอบให้แก่ผู้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ

ภาพ-ข่าว นราเอก ตันศิริ/นพดล บำเพ็ญสัตย์

           จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมมือ บริษัทเกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และถังน้ำขนาดใหญ่จำนวนกว่า 100 ใบ มอบให้แก่ผู้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นีที่ ตามโครงการ “ สุขใจผู้ให้ ประโยชน์ยิ่งใหญ่ผู้รับ
             เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 13 มีนาคม 2567 ที่ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิด โครงการ “ สุขใจผู้ให้ ประโยชน์ยิ่งใหญ่ผู้รับ ” โดยมี นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกฤษณ์ แก้วทองหลาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะ นายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ นางคุณเพียงเพ็ญ คุณากรไพบูลย์ศิริ ผู้บริหารบริษัทเกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมเปิดโครงการฯ
             จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บัญชาการฯ และจัดทำแผนเผชิญเหตุภัยแล้ง เพื่อเตรียมความ พร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง โดยมีการเฝ้าระวังในเรื่องน้ำอุปโภค บริโภค น้ำเพื่อการเกษตร น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม และยังมีพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยแล้ง สำหรับผู้ขาดแคลนในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ และคนพิการ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง รวม 4,376 ราย และจังหวัดได้เร่งดำเนินการเชิงรุกทุกด้านทุกมิติ เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์
              ในโอกาสนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับแจ้งจากบริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด ว่ามีความประสงค์บริจากถังน้ำขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 100 ใบ มอบให้แก่ผู้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ อุปโภค บริโภค เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ และมอบเก้าอี้สุขา จำนวน 200 ชุด สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และกล่องพลาสติกบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภค จำนวน 150 ชุด ให้แก่ผู้ยากไร้ รวมมูลค่า 730,000 บาท
                นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ในนามประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ และคณะผู้บริหาร บริษัทเกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด ได้เดินทางมามอบสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง ผู้ที่ขาดแคลน รวมทั้งผู้พิการและผู้สูงอายุ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันนี้ ซึ่งเป็นตัวอย่าง ในเรื่องการมีจิตสารธารณะ และการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางให้มีกำลังใจที่ดีในการดำรงชีวิตต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!