กาญจนบุรี-รฟท.ยกระดับในการบริการขนส่งสินค้าทางราง ณ บริเวณสถานีวังเย็น

กาญจนบุรี-รฟท.ยกระดับในการบริการขนส่งสินค้าทางราง ณ บริเวณสถานีวังเย็น

ภาพ-ข่าว รักษพล พุ่มพฤกษ์

            รฟท.ไฟเขียวให้ 2 บริษัทใหญ่ได้เข้าร่วมลงทุน โดยมีนายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม นายสมยุทธ์ เรือนงาม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายยงยุทธ คงสวัสดิ์ กรรมการบริษัทเซียงไฮ้ไทยรับเบอร์โปรดักส์จำกัด และนายสมพงษ์ มุ่งเจริญวงศ์ ประธานบริษัทธนบุรีโพลีแบ็คจำกัด ได้ลงสำรวจดูพื้นที่ที่จะจัดทำโครงการเขตเศรษฐกิจในภาคเอกชน ณ.บริเวณป้ายหยุดรถ สถานีรถไฟวังเย็น อำเภอเมืองกาญจนบุรี เนื่องจากการดูสถานที่แล้วเห็นว่าเป็นสถานที่ไว้ถ่ายสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ทางรางได้ดีที่สุด
            โดยนายยงยุทธ คงสวัสดิ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัทเซียงไฮ้ ไทยรับเบอร์โปรดักส์ จำกัด เปิดเผยว่า การขนส่งสินค้าทางราง นับว่าเป็นระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้ต้นทุนต่ำ ประหยัดเวลา ประหยัดพลังงาน แล้วการรถไฟยังได้ใช้บริการในการขนส่งสินค้าทางรางได้คราวละมากๆโดยจากจีนผ่านพญาตองซู ประเทศเมียนมา โดยได้ให้ภาคเอกชนเข้ามาบริหารจัดการ เพื่อให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์อาเซียน ในการยกระดับของประเทศ
             ที่ผ่านมานั้นการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ทดลองเปิดเดินขบวนรถสินค้าทางรถไฟในหลายเส้นทางในการขนส่งสินค้าอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ทุเรียน ยางพารา พืชผักต่างๆและอื่นๆอีกมากมาย ทำให้เป็นการลดปัญหามลพิษทางอากาศ รวมไปถึงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางจะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่โดยตรงโดยสามารถนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นขนส่งกับทางรถไฟเพื่อเป็นการเชื่อมโยงเศรฐกิจ การเดินทาง เพิ่มการขนส่งของประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศและยังก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อาเซียนต่อไป และทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถใช้บริการขนส่งสินค้าการเกษตร หรือสินค้าอุตสาหกรรม ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!