ประจวบคีรีขันธ์-กลุ่มเหล็กสหวิริยามอบรางวัล 5 เยาวชนโค้ดดิ้ง ประกวดพัฒนาเว็บแฟ้มสะสมผลงาน

ประจวบคีรีขันธ์-กลุ่มเหล็กสหวิริยามอบรางวัล 5 เยาวชนโค้ดดิ้ง ประกวดพัฒนาเว็บแฟ้มสะสมผลงาน

ภาพ-ข่าว:พิสิษฐ์ รื่นเกษม

                     นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 5 รางวัลให้แก่นักเรียนโรงเรียนบางสะพานวิทยา ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย จากการประกวด Web Portfolio ภายใต้โครงการ “พัฒนาทักษะวิทยาการคำนวณเยาวชนบางสะพาน (Coding)” ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อยอดจากการอบรมหลักสูตร “พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์ด้วย HTML,CSS และ Javascript” ให้แก่เยาวชนบางสะพาน SSI Group Coding Camp รุ่นที่ 1 ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนได้ศึกษาแนวทางการเรียนรู้ พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี และการเขียนโปรแกรม พร้อมนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคตได้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!