“ชัยชนะ” จี้ อธ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เร่งแจง โครงการฝายซีเมนต์

“ชัยชนะ” จี้ อธ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เร่งแจง โครงการฝายซีเมนต์

ภาพ-ข่าว:นายหัวไทร

“ส่อทุจริต-มีผลประโยชน์ทับซ้อน” พร้อมฝาก มท.1 -กมธ.งบฯ จับตา! อย่าให้เกิดคอรัปชั่น

             25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:00 น. นายชัยชนะ เดชเดโช รองหัวหน้าพรรค และ ส.ส. นครศรีธรรมราช ประชาธิปัตย์ กล่าวถึงความไม่ชอบมาพากลในการจัดสรรงบประมาณของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นว่า สืบเนื่องจากที่ตนได้กล่าวถึงโครงการของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นในสัดส่วนเงินอุดหนุน เฉพาะกิจให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล ในงบประมาณปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งตนได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า ทำไมในงบประมาณส่วนนี้ ทั้ง 4,519โครงการ งบประมาณ 2,500 ล้านบาท ทำไมถึงเน้นที่โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งเนื่องจากสถานการณ์เอลนีโย่ ด้วยการก่อสร้างฝายซีเมนต์ ซึ่งจำนวนทั้งหมดที่ไปลงโครงการทั้งหมด 3,295 โครงการ คิดเป็นเงิน งบประมาณ 1,214 ล้านบาท และทั้งหมดนี้จะไปลงอยู่ที่ภาคเหนือ 1,494 โครงการ ภาคอีสาน 1,368 โครงการ ภาคกลาง 303 โครงการ และ ภาคใต้ จำนวน 41 โครงการ

             ที่ตนได้ตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้ไว้เพราะเนื่องจากว่าการก่อสร้างฝายปูนดินซีเมนต์เป็นงบประมาณที่ไม่เกิน 500,000 บาทด้วยการใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งตนมีความกังวลว่าการทำโครงการแบบนี้ อาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนได้ เพราะฉะนั้น “ผมจึงขอเรียกร้องไปถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ออกมาชี้แจงโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วยการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ ทั้ง 3,275 โครงการ ว่าในแต่ละที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้ 300,000 บ้าง 200,000 บ้าง 100,000 กว่าบาท 400,000 บ้าง มีรูปแบบการดำเนินการอย่างไร ดินซีเมนต์นี้ต้องสั่งซื้อจากที่ใด ต้องสั่งซื้อจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือไม่มี ผลประโยชน์ทางอ้อมทางไหนหรือไม่” นายชัยชนะ กล่าว และว่าตนจึงขอเรียกร้องให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ให้กระจ่างต่อสังคม เพราะถ้าท่านทำโครงการเช่นนี้ และไม่ชี้แจงให้กับสังคมเข้าใจชัดเจน ตนคิดว่าการทุจริตคอรัปชั่นจะเกิดขึ้นแน่นอน เพราะฉะนั้นตนจึงขอฝากเรื่องนี้ไปถึง นายอนุทิน ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ฝากเรื่องนี้ให้ไปถึงคณะกรรมการธิการงบประมาณทุกท่าน ให้ติดตามงบประมาณโครงการนี้อย่างเคร่งครัด และตรวจสอบให้อย่างดี เพื่อให้ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!