ประจวบคีรีขันธ์-รองผู้ว่าฯ นำพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา น้อมถวายเป็นพุทธบูชา

ประจวบคีรีขันธ์-รองผู้ว่าฯ นำพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา น้อมถวายเป็นพุทธบูชา

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

                 วันที่ 24 ก.พ.67 ที่วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง อำเภอเมืองประจวบฯ พระธรรมวชิรสิทธาจารย์ เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นางณัฐชาลัคนา สุขภาคกุล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดประจวบฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2567
                 โดยมีประกอบพิธีสงฆ์ สวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จากนั้นประธานสงฆ์ พระสงฆ์ สามเณร นำพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีเวียนเทียนประทักษิณาวัตร รอบพระอุโบสถ 3 รอบ ถวายเป็นพุทธบูชา
                  ทั้งนี้วัดในพื้นที่อำเภอเมืองประจวบฯ ได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ทั่วพื้นที่ อาทิ วัดธรรมิการรามวรวิหาร เป็นต้น เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ พร้อมน้อมนำคำสอนในหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติตนในการกระทำความดี งดเว้นการทำชั่ว และทำจิตใจให้ผ่องใส เพื่อให้เกิดความสุขแก่ตนเอง ครอบครัว สังคม เกิดความสันติสุขในประเทศชาติ ซึ่งในปีนี้ประชาชนทยอยกันเดินทางมาร่วมฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน และไหว้พระขอพรจำนวนมาก
                 โดยส่วนใหญ่มากันเป็นครอบครัว สำหรับวันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระอรหันต์ 1,250 รูป ที่มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ในวันเพ็ญเดือน 3 หรือที่เราเรียกกันว่าวันมาฆบูชา ในวันนี้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงพร้อมใจกันทำบุญตักบาตร รักษาศีลและเวียนเทียน เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!